Párový T-test

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží ke zjednodušení tabulky párového T-testu. Skript upraví tabulku obsahující výsledky párového T-testu dle zadání uživatele provedeného v úvodním dialogu. Zjednodušuje se tak výstupní tabulka a její interpretace uživatelem.

MOŽNOSTI

Všechny funkce skriptu uživatel ovládá úvodním dialogem, který nabízí následující možnosti.

 • Výběr tabulek
  Zpracovat lze více označených tabulek nebo veškeré tabulky typu Paired Samples Test.
 • Zobrazit
  Upravená tabulka může obsahovat znaménkové schéma založené na srovnání signifikance s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znaménka odpovídají znaménku průměru rozdílu. Předchází-li zpracovávané tabulce tabulka Paired Samples Correlations, lze přenést informaci o hodnotě korelace a její významnosti do tabulky Paired Samples Test.
 • Setřídit
  Řádky tabulky lze seřadit dle signifikace nebo dle průměrů rozdílů, a to vzestupně nebo sestupně.
 • Možnosti
  Popis v tabulce lze přeložit do češtiny. Řádky tabulky je možné také obarvit dle dosažené hladiny významnosti. Dále lze hodnoty v tabulce zobrazit bez vědecké notace.

Průběh zpracování se zobrazuje v dolní části dialogu.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem je upravená tabulka párového T-testu.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.