Míry variability pro kategorizované proměnné

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží k výpočtu rozličné míry variability pro kategorizované proměnné.

MOŽNOSTI

Skript se ovládá pomocí dialogu, v jehož horní části si uživatel vybere, zda chce vypočítat míry variability k tabulkám četností, které jsou označené (kolem tabulky je zobrazen rámeček) nebo zda chce zpracovat veškeré tabulky četností v aktivním výstupovém okně – v tomto případě není potřeba tabulky označovat.

V dolní části dialogu si uživatel vybere z nabízených měr variability. K dispozici jsou tyto míry: variační poměr, nominální variance, normovaná nominální variance, ordinální variance a normovaná ordinální variance.

Skript následně vytvoří ke každé zpracovávané tabulce četností novou tabulku obsahující požadované míry variability.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem skriptu je nová tabulka s požadovanými mírami variability pro kategorizované proměnné.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.