Intervaly spolehlivosti pro průměry

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží k doplnění intervalů spolehlivosti pro průměry do tabulky z procedury Descriptives.

MOŽNOSTI

Pomocí úvodního dialogu je možné vybrat spolehlivost 95% nebo 99%.
Skript doplní do tabulky 95% nebo 99% intervaly spolehlivosti pro průměry.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem skriptu je doplněná tabulka Descriptives.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.