Intervaly spolehlivosti pro četnosti

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží k doplnění intervalů spolehlivosti pro četnosti do tabulky četností.

MOŽNOSTI

Skript nenabízí možnosti změn nastavení uživatelem. Skript okopíruje označenou tabulku a doplní do ní 95% intervaly spolehlivosti pro procenta, pro procenta z platných hodnot a pro kumulativní procenta.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem skriptu je nová doplněná tabulka četností.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.