Dvouvýběrový T-test

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží ke zjednodušení tabulky Studentova T-testu pro dva nezávislé výběry. Podle zadaného kritéria vybere do nové tabulky pouze relevantní řádky na základě výsledku Levenova testu shody rozptylů ve skupinách. Kritériem je hladina významnosti Levenova F-testu, kterou si uživatel volí. Zjednodušuje se tak výstupní tabulka a její interpretace uživatelem.

MOŽNOSTI

Všechny funkce skriptu uživatel ovládá úvodním dialogem, který se zobrazí při spuštění skriptu.
Zde je možno vybrat z nabízených funkcí.

 • Přeložit tabulku
  Popisy v tabulce budou přeložené do češtiny.
 • Označit signifikance znaménkem
  Na základě signifikance se zobrazí znaménkové schéma – znak o, pokud je signifikance větší než 0.05, jinak +, ++, +++, resp. -, –, ---, dle znaménka rozdílu průměrů. Počet znamének přibývá se snižující se hodnotou signifikance, a to při překročení mezních hodnot 0.05, 0.01 a 0.001.
 • Třídit podle rozdílu průměrů
  Řádky tabulky se seřadí dle rozdílů průměrů vzestupně nebo sestupně.
 • Podbarvit signifikantní rozdíly
  Je-li signifikance menší než 0.05, příslušná hodnota se podbarví. Pro signifikance kladných rozdílů se použije červená barva, pro signifikance záporných rozdílů zas modrá. Sytost barvy se postupně zvyšuje se snižující se hodnotou signifikance.
 • Vypnout vědeckou notaci
  Hodnoty se zobrazí standardním způsobem bez použití vědecké notace.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem skriptu je zjednodušená tabulka Studentova T-testu.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.