Diagnostické testy

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Procedura se používá na otestování splnění předpokladů lineárního regresního modelu a správné specifikace vytvořeného modelu. Kromě testování předpokladů nabízí i řešení v případě jejich nesplnění. Účelem procedury je rozšíření diagnostických možností lineární regrese v IBM SPSS Statistics.

MOŽNOSTI

Procedura poskytuje tyto diagnostické testy:

  • RESET test: testuje nulovou hypotézu správné specifikace modelu.
  • Whiteův test heteroskedasticity bez interakcí: testuje nulovou hypotézu homoskedasticity reziduí.
  • Breusch-Godfreyho test sériové korelovanosti reziduí: testuje nulovou hypotézu sériové nekorelovanosti reziduí (implementováno pro autokorelaci prvního řádu).
  • Jarque-Berův test normality: testuje nulovou hypotézu normality reziduí.

Umožňuje také vypočítat následující standardní chyby:

  • Whiteovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodné složky nekorelované, ale nemají konstantní rozptyl, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je využití Whiteových standardních chyb.
  • Newey-Westovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodné složky korelované, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je v tomto případě použití Newey-Westových standardních chyb.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem procedury jsou tabulky s výsledky.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.