Zpět

Analýza textu a obsahu

Využijte skryté možnosti textových dat

Disponujete sesbíranými textovými záznamy, např. z CRM, ale nevíte jak k nim přistoupit?
Chcete rozšířit stávající práci se strukturovanými daty na nestrukturované texty?
Chcete vytvářet z informací v textu přehledné reporty?

S tím vším Vám pomůže analýza obsahu a textu

Textová data jsou v nestrukturované podobě a nemáme tak okamžitý přístup k interpretaci vztahů mezi znaky, o kterých pojednávají. Například projevuje-li zákazník v komunikaci se zákaznickou podporou nespokojenost nebo jiné specifické chování, které později vede k jeho ztrátě. Nejprve je tedy nezbytné texty převést do strukturované podoby s jasnými příznaky nebo číselnými vlastnostmi.

Tato příprava spočívá v metodě zpracování přirozeného jazyka, kdy jsou pomocí analyzátorů extrahovány informace od zdánlivě jednoduchých syntaktických informací, jako jsou podměty a přísudky ve větách, až po zachycení celkového sentimentu a identifikaci tématu, které je v textu důležité. Strukturovaná data jsou dále statisticky zpracovávaná vůči analyzovanému obchodnímu cíli.

Jaký je přínos analýzy textu

Zpracování textových dokumentů poskytuje nové znalosti, které rozšiřují možnosti stávajících procesů, navíc otevírá cestu k formulaci nových úloh. Identifikuje situace, které zůstávaly skryty, a poskytuje tak hlubší náhled do řešené situace.

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při provádění analýzy textu pomocí IBM Watson Content Analytics. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i kurzy zaměřené na jeho ovládání či na práci s jeho výstupy. Při samostatné realizaci může ACREA fungovat jako auditor řešení. Výhodou tohoto řešení je samostatnost.

Je možné projekt uskutečnit i formou konzultací. Budoucí uživatel tak nemusí navštěvovat žádný kurz, ovládání softwaru a specifika úlohy se naučí v průběhu konzultací s analytikem. Aktualizace a tvorba dalších modelů je výhradně v roli uživatele. I zde může ACREA CR fungovat jako auditor řešení.

Další možností je přenechat analýzu zcela na společnosti ACREA CR. Přidělený analytik zanalyzuje texty podle žádosti zadavatele. Řešení úloh je pravidelně konzultováno. Forma a způsob předání výsledků jsou přizpůsobeny možnostem zadavatele. Výhodou tohoto řešení je stálá spolupráce a nezatěžování těmito činnostmi příslušná oddělení v organizaci.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Garep

Využití IBM SPSS v regionálním rozvoji

Podrobná case study
Unilever

Využití neuronových sítí IBM SPSS ve vědeckém výzkumu

Podrobná case study