Zpět

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Medicínské rozhodování na základě podkladů z analýz rozsáhlých dat

Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév a  poruch srdečního rytmu od fetálního období do 18 let věku. V posledních letech je zde intenzivně rozvíjen program srdeční transplantace a dlouhodobé podpory krevního oběhu u dětí. Pracoviště se podílí se na pregraduální a postgraduální výuce dětské kardiologie a kardiovaskulární chirurgie vrozených srdečních vad.
V Dětském kardiocentru je každý rok provedeno téměř 500 kardiochirurgických operací a 300 srdečních katetrizací. Celkové počty a spektrum diagnostických a léčebných výkonů plně dostačují potřebám České republiky v oblasti péče o děti s kardiovaskulárním onemocněním. Spektrem a celkovými počty kardiovaskulárních výkonů se Dětské kardiocentrum řadí k předním světovým centrům, časné riziko kardiochirurgických operací u dětí se v posledních patnácti letech pohybuje pod 2 %.

Analýzy dlouhodobých výsledků kardiochirurgických operací a katetrizačních intervencí jsou v Dětském kardiocentru již řadu let prováděny za pomocí softwaru IBM SPSS Statistics. Například při poslední analýze prováděné v letošním roce byly zpracovávány soubory o více než 200 proměnných u 27 000 případů.
Dětské kardiocentrum spravuje vlastní databázi již od roku 1980. Postupně byla rozšířena na moduly pro on-line registraci strukturovaných informací z hospitalizace, kardiochirurgických a katetrizačních výkonů, diagnóz a komplikací, EKG, Holterovy monitorace,  echokardiografických vyšetření a z ambulantních kontrol. 
Kromě této databáze jsou také získávána data cross-mappingem z Národního kardiochirurgického registru a Národního registru kardiovaskulárních intervencí.

Z analýz vychází podklady pro medicínská rozhodnutí založená na důkazech (evidence based medicine).

„Výsledky analýz rozsáhlých souborů z našich databází přispívají ke zvyšování kvality léčebné péče a k účinnější prevenci. Software IBM SPSS Statistics nám v práci s daty výrazně pomáhá. Využíváme hlavně výhod uživatelsky příjemné práce s daty a jejich transformacemi a snadného vytváření uživatelských syntaxí, které usnadní uspořádání velkého množství údajů do přehledných tabulek. Nejčastěji využíváme, kromě základních statistických metod, vícerozměrné regrese, neparametrické testy a testy přežití.“  

Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.

Soubory ke stažení