Zpět

Uponor

Uponor podporuje uživatele a snižuje operační a IT náklady

Využití potenciálu IBM Cognos Express

Dříve znám jako Wirsbo, Uponor byl založen v roce 1920 jako výrobce vysoce kvalitní oceli a zbraní pro Švédské Království. Wirsbo změnilo své jméno na Uponor v roce 2006 a nyní je předním mezinárodním dodavatelem topných, klempířských a protipožárních systémů.

Uponor operuje ve více než 20 zemích světa, nabízí klempířské, tepelné a protipožární systémy pro obytné i komerční budovy.

Uponor také poskytuje systémy pro tání sněhu a ledu a systémy pro prevenci zamrznutí. Systémy lze najít v hlavních lyžařských resortech, ale také na několika stadionech NFL ve Spojených státech.

IBM Cognos Express je pro nás skvělým nástrojem. Je intuitivní, takže naši koncoví uživatelé jej snadno implementují. Poskytuje nám kriticky důležité analýzy pro náš prodej a marketing. Analýzy, které pro nás dříve byly nemyslitelné. Kterémukoliv IT oddělení bych doporučil přechod na řešení IBM Cognos Express, protože spojuje sílu rodiny IBM Cognos s příznivou cenou.

Výzva

Aby podpořil koncového zákazníka a splnil požadavky na množství reportů, potřeboval Uponor upgrade stávajícího systému pro reporting. Společnost potřebovala takový systém, který by dovolil koncovému uživateli si reporty přizpůsobit, rychle a spolehlivě. Uponor také chtěl upustit od využití několika nákladných platforem a místo toho chtěl zavést jednu jedinou platformu, což by bylo z hlediska nákladů daleko efektivnější. Uponor neměl žádnou možnost jak analyzovat svá prodejní a finanční data. Potřeboval implementovat nástroj, který by vytvořil vhled do klíčových proměnných, jako trendy mezinárodních trhů, nebo náklady.

Postup
  • Využití služeb společnosti eCapital Advisors a produktových doporučení pro asistenci, se současnou i budoucí implementací softwaru,
  • nákup softwaru IBM Cognos Express,
  • využití zdrojů o konkurenci a znalostí společnosti eCapital Advisors.
Dopad projektu
  • oddělení IT ušetřilo ročně přes 400 000 $ na údržbě původních platforem, které byly nahrazeny
  • zvýšení prodejů o 5 – 10% v prvním roce od implementace díky pokročilým analýzám celosvětového vývoje tržních trendů vybavení koncového uživatele schopností snadno a rychle vytvářet vlastní reporty na míru
  • zvýšení produktivity IT oddělen tím, že se může soustředit na své projekty místo úprav reportů pro koncové uživatele