Zpět

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Na VŠE studuje v současné době téměř 20 tisíc studentů. Zájem o studium každoročně výrazně převyšuje kapacitu školy. 

Z důvodu vysokého zájmu o studium VŠE potřebuje efektivně zpracovávat velký objem testů. Před více než 10 lety si proto pořídila program Remark Office OMR a v současné době vlastní verzi Remark Office OMR 7. 

Osobně používám software Remark Office od roku 2006, ale s jistotou vím, že byl využíván již několik let předtím. Díky němu zvládneme vyhodnotit tisíce testů nejpozději do druhého dne.
Ing. Daniela Slušová
Vysoká škola ekonomická v Praze

Remark Office OMR je používán zejména při přijímacích zkouškách do bakalářských oborů, které probíhají primárně v červnu (a v menší míře v srpnu a září). I když se v poslední době hlásí méně uchazečů a některé fakulty přešly na elektronické testování nebo k testům od jiných společností, v průběhu těchto přijímacích zkoušek je skenováno cca 20 tisíc odpovědních listů. 

Těmto přijímacím zkouškám předchází vstupní test z českého jazyka pro cizince, kdy počet písemek bývá kolem tisíce. Remark Office slouží také ke skenování testů přijímacích zkoušek do navazujících magisterských oborů a počet naskenovaných testů dosahuje až 4 tisíc. 

V neposlední řadě je Remark Office používán pro výběrové řízení studentů VŠE na výjezdy do zahraničí - cca 1 tisíc testů, a poté dle požadavků fakult na skenování průběžných či zápočtových testů v rámci semestru. Efektivně a rychle se tak vyhodnotí ročně okolo desítek tisíc testů v řádu několika hodin bez nutnosti intenzivního zaškolení a speciálního hardwaru.