Skript: Znaménkové schéma pro log-lineární modely

Skript nahradí adjustovaná nebo standardizovaná rezidua znaménkovým schématem. Tabulka musí obsahovat adjustovaná nebo standardizovaná rezidua (v proceduře General, resp. Model Selection pod tlačítkem Options označit Residuals). Využívá se tak v situaci, kdy potřebujeme zjistit, u kterých kategorií nastal významný rozdíl.

120 Kč99,17 Kč bez DPH