Skript: Select predictors

Procedura Select Predictors se používá jako pomocná procedura v situaci, kdy chceme najít model závislosti jedné proměnné na jiných proměnných. Přes různost přístupů k úloze, existují obecně určité problémy, které je nutné vyřešit vždy. Jedním z nejdůležitějších je výběr nezávislých proměnných v konečném modelu. Ačkoliv mnohé algoritmy pro modelování závislosti mají vlastní nástroje pro výběr proměnných, nejsou často tato nástroje vhodné pro větší počet proměnných nebo je výběr z většího počtu proměnných časově a výpočetně náročný. Uvedené skutečnosti vedou k potřebě algoritmu pro rychlý výběr skupiny nezávislých proměnných se silným vztahem k závislé proměnné, ty pak postupují do vlastního modelu. Jde tedy o první krok modelování, v němž se odstraní nezávislé proměnné, které není nutné uvažovat při budování konečného modelu.

120 Kč99,17 Kč bez DPH