Skript: Naive Bayes

Procedura Naive Bayes se používá v situaci, kdy chceme najít model závislosti jedné kategorizované proměnné na jiných proměnných. Metoda sa dá použít jako klasifikační model anebo jako nástroj pro výběr důležitých nezávislých proměnných.

120 Kč99,17 Kč bez DPH