Skript: Míry asociace

Procedura se využívá v případě, že je potřebné sestavit souhrnnou tabulku pro vybranou míru asociace, v níž budou řádky tvořeny zadanou sadou řádkových kategorizovaných proměnných a sloupce tvořeny sloupcovými kategorizovanými proměnnými.

120 Kč99,17 Kč bez DPH