Skript: Analýza lineárního trendu ordinální proměnné

Zkoumáme-li vztah ordinální a nominální proměnné, zajímá nás typicky nejen hypotéza nezávislosti, ale například i výskyt a významnost lineárního trendu ordinální proměnné ve skupinách určených kategoriemi nominální proměnné. Základní zkoumanou hypotézou při analýze vztahu ordinální a nominální proměnné je hypotéza nezávislosti těchto proměnných. V případě prokázání existence vztahu, tedy při zamítnutí hypotézy nezávislosti, se dále zkoumá hypotéza lineárního trendu a hypotéza odchylky od linearity.

120 Kč99,17 Kč bez DPH