Rozhovor

Rozhovor s autory knihy SPSS praktická analýza dat

Petra Vyhnálková, marketingová manažerka společnosti, se ptala autorů knihy 'SPSS – praktická analýza dat' (Computer Press, 2015) doc. RNDr. Jana Řeháka a Ing. Ondřeje Broma.

Petra Vyhnálková: Na začátek běžná otázka – Co Vás vedlo k napsání knihy o programu SPSS?

Jan Řehák: Zkušenosti z výuky, kterou v našem Centru výuky realizujeme už dvacet let (a dalších pět let před jeho založením), a z konzultací, které uživatelům systému poskytujeme. Cítili jsme, že taková kniha by byla potřebná už delší dobu, ale pro nedostatek času jsme se k tomu dříve nedostali. Také reakce, které dostáváme v tom smyslu, že Help v programu je velmi dobrý a užitečný, ale písemný příruční přehled 'by se hodil'. V neposlední řadě to ovšem byl aktivní zájem nakladatelství, který byl tím posledním spouštěčem akce. Bylo to dáno i pocitem, že našim uživatelům takovou praktickou publikaci dlužíme.

Ondřej Brom: Pro posluchače našich kurzů vytváříme u nás 'Listy procedur', které jsou popisem a vodítkem k používání jednotlivých procedur, které se ale týkají pouze statistických procedur, probíraných nebo používaných v kurzech Centra výuky. Ty jsou pro naše posluchače. Při zakoupení SPSS dodáváme také stručný manuál v češtině. Chtěli jsme ale poskytnout souhrnný přehled. Kniha tohoto typu může také za nepatrný náklad poskytnout informaci zájemcům, poskytnout informaci pro rozhodnutí, zda systém zakoupit, zda jim vyhovuje a odpovídá jejich představám. Pro tyto zájemce i pro začínající uživatele nabízíme půldenní kurzy 'Začínáme', kde projdeme způsob práce se systémem, ale právě i tady se často objevil zájem o knihu, která by systém představila podrobněji.

Petra Vyhnálková: Jak byste charakterizovali knihu? Jaký je její účel?

Jan Řehák: Především dvojí: jednak je to příručka, která je vždy po ruce a jednak průvodce, se kterým se uživatel rychle a systematicky prokliká systémem a seznámí se pohodlně s jeho nabídkou a způsobem práce. Důležité je, že bude užitečná jak pro začátečníky a jednoduché úlohy, tak pro zkušené analytiky a vysoce profesionální postupy – tak jako program sám. Je to kniha pro uživatele, pro praxi všude tam, kde se používá SPSS pro analýzu a reportování dat a pro vytváření datových podkladů a závěrů pro rozhodování, je to kniha pro výzkumníky a vědecké pracovníky ...

Ondřej Brom: … a také je to kniha pro pedagogický proces – pro studenty i učitele. Vždyť SPSS se používá a učí na většině vysokých škol u nás v nejrůznějších oborech od sociologie a managementu až po ekonomické a technické disciplíny. To byl jeden z našich hlavních motivů – napomoci výuce praktické statistiky.

Petra Vyhnálková: Liší se tato kniha od jiných na téma SPSS? Má něco specifického?

Jan Řehák:  Knihy pro užívání systému SPSS, které znám, jsou většinou učebnice, které se soustřeďují na aplikace statistických metod jeho použitím. Tedy: statistika pomocí SPSS pojednaná strukturou programu nebo pohledem běžných statistických metod. To klade důraz na analytickou část programu. A je k dispozici mnoho dobrých knih tohoto typu. Např. kniha Andy Fielda, knihy Mariji Norušisové a dlouhá řada dalších. V češtině nedávno vyšla na brněnské univerzitě kniha tohoto typu (Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS; L. Rabušic, P. Mareš, P. Soukup). Neviděli jsme moc smyslu v psaní knihy v této řadě. Důraz je vždy na statistických postupech. Statistická práce znamená přece také přípravu dat a pročištění souboru, zjištění jeho kvality a případnou nápravu nedostatků a chyb. To na začátku práce před samotnou analýzou. A na konci je to nalezení vhodné souhrnné formy výsledků, které chceme komunikovat jejich příjemcům (to jsou publikace, výzkumné zprávy, přehledové statistické zprávy, výukové publikace a podobně). Proto jsme se pokusili o prezentaci možností systému v souhrnném přehledu, který nabízí vyvážený pohled na tři etapy práce: příprava – analýza – prezentace. A také jsme chtěli upozornit na to, že se tyto etapy mohou prolínat a např. úpravy dat, transformace, výběry podsouborů můžeme dělat kdykoliv v průběhu práce. Snažili jsme se o vyváženost a pokrytí možností v celku. O manuál pro praxi. V žádném případě nejde o učebnici, tu bychom pojali zcela jinak.

Ondřej Brom: Nutno ale dodat, že jsme nemohli popsat všechno to, co systém umí. Je enormně mohutný s širokou paletou metod, vlastně pokrývá vše, co je třeba mít pro běžnou standardní analýzu dat jak na jednoduché, tak na sofistikované úrovni. Na to bychom potřebovali mnohokrát větší stránkový rozsah. Proto jsme se soustředili na základní modul Statistics Base a z něho jen to, co se do daného rozsahu vešlo. Vynechali jsme některé statistické procedury, které se ale ovládají obdobně jako ty v knize uvedené. Redukce byla prostě nutná. Všechny standardní metody jsou ale pokryty. Myslím, že jsme poskytli dobrý obraz možností.

Popis zvolených možností jsme založili na vlastních zkušenostech s prací s programem, zejména docent Řehák uplatnil své dlouholeté zkušenosti. Šlo nám o to, aby kniha uživatele naučila program nejen ovládat, ale aby ho naučila program ovládat dobře a účelně, aby jeho práce byla co nejsnazší a nejpříjemnější.

Petra Vyhnálková: Proč by si měl čtenář knihu koupit?

Jan Řehák:  Především si ji koupí ten, kdo pocítí potřebu ji používat a ten, kdo od ní očekává nějaký přínos. Tedy každý, kdo používá SPSS pro praktickou analýzu dat či pro výuku, a komu vyhovuje mít při ruce přehledný tištěný podklad. Dělali jsme vše proto, abychom nabídli tuto analytickou podporu co nejširšímu okruhu lidí.

Ondřej Brom: V knize jsme se nesoustředili na pouhý popis možností programu, ale také na to, jaký je jejich smysl. Chtěli jsme, aby uživatel programu nejen věděl, jak danou funkcionalitu programu použít, ale také, proč ji má použít, k čemu je pro jeho práci dobrá.

Petra Vyhnálková: Poslední otázka: můžeme očekávat další knihu?

Jan Řehák:  Je mnoho témat, které by zasloužily zpracovat v našem oboru pro dnešní dobu: témata statistická, dataminingová i manuály podobného typu. Tuto knihu jsme sponzorovali vnitřním projektem ACREA, protože jsme cítili jakýsi dluh našim uživatelům. Máme ale průběžně naplněné kapacity jednak pracemi na projektech a jednak výukou, a tak můžeme pokračovat jen v omezené míře. I tak jsme vděčni kolegům, že tolerovali náš výpadek z běžného procesu firmy. Takže na otázku nemohu dnes odpovědět.

Ondřej Brom: Já si myslím, že u nás ještě nějaká kniha vznikne, ale kdy, to je závislé na mnoha okolnostech. Najít si čas mezi projekty, které realizujeme u zákazníků, nebude snadné.

Petra Vyhnálková: Děkuji.

Další informace získáte na stránce o knize, kde naleznete možnost si knihu za zvýhodněnou cenu objednat či ukázkovou kapitolu, soubory pro práci s knihou a další.