Zpět

Akvizice zákazníků

Získejte nové obchodní příležitosti

Snažíte se snížit náklady na získání nového zákazníka?
Dokážete vytvořit profil potenciálního zákazníka?
Hledáte způsob, jak správně cílit na potenciální zákazníky?

Získání nového zákazníka je v konkurenčním prostředí složité. Avšak tento úkol si lze usnadnit pomocí statistických a dataminingových metod. Při definici úlohy je zásadní charakter vztahu organizace k zákazníkům. Úloha se řeší zcela jinými postupy, pokud má organizace mnoho anonymních zákazníků (např. maloobchod), a jinými, pokud ke každému zákazníkovi přistupuje individuálně a má o něm určité informace (např. firemní zákazníci). Reálné organizace se pohybují mezi těmito hranicemi.

 Ze statistického hlediska je na této úloze nejobtížnější získání dat o potenciálních zákaznících. Pro vytvoření modelu statistickými algoritmy jsou data o potenciálních zákaznících nutná, užitečná jsou ale také při používání modelů v praxi. V ideálním případě by model sloužil k výběru konkrétních osob pro akvizici, ale také jako zdroj informací pro marketingové oddělení.

Data pro vybudování modelu může organizace získat různě. Nejsnazší je použít data o vlastních zákaznících. Model určí jednoho nebo více typických zákazníků a jejich vlastnosti poslouží marketingovému oddělení. Kvalitnější informaci může přinést pilotní kampaň, po jejím ukončení organizace zjistí, jaké jsou typické vlastnosti zájemce o nabízený produkt nebo službu.

Další možností je použít externí data. Pokud je okruh potenciálních zákazníků široký, dají se využít data z národních nebo regionálních statistik. Zjistí se například, které oblasti mají stejnou věkovou strukturu, jako místa s existující úspěšnou pobočkou nebo prodejnou. U individuálních zákazníků může data poskytnout marketingový výzkum provedený výzkumnou agenturou, na nich se opět vytvoří model popisující potencionálního zákazníka.

Nutnou podmínkou úspěšného řešení je důkladná definice úlohy. Organizace by měla dopředu vědět, čeho chce dosáhnout a jak výsledky prakticky použije. Dále je třeba zjistit, zda data k dosažení cíle jsou k dispozici či zda je lze doplnit. Volba statistického algoritmu a zpracování dat pak vyplyne z cílů úlohy a dat k dispozici

Přínosy

  • úspora nákladů-za marketingovou kampaň
  • úspora času na cílených marketingových kampaních
  • získávání zákazníků s vyšší úspěšností
  • rozšíření zákaznické báze
  • získání zákazníků s určitými charakteristikami
  • budování image značky a s tím spojená vyšší oddanost zákazníka značce

Realizace:

Společnost ACREA nabízí pomoc při zavádění i spravování akviziční kampaně pomocí dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání software či na metody, které využijete při tvorbě a spravování kampaní.

Kdykoli také můžete využít konzultačních služeb, které jsou poskytovány analytickým oddělením. Lze i vytvoření modelu přenechat analytikům ACREA a projekt převzít v průběhu konzultací, ovládání softwaru a specifika úlohy se naučíte v průběhu schůzek s analytikem.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace projektu. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Equa bank

Tvorba skórovacích modelů v aplikačním procesu úvěrování

Podrobná case study
Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study