Způsoby licencování

Zjistěte, jakou licenci potřebujete

Způsob pořízení licence

 • Permanentní licence je nejčastěji pořizovaným typem licence. Licence má neomezenou platnost používání. Prvních 12 měsíců je poskytována technická podpora a aktualizace software zdarma. V dalším období má uživatel možnost údržbu (maintenance) prodloužit nebo si ponechá aktuální verzi softwaru.
 • Pronájem software je možný od 1 měsíce a déle. Součástí ceny pronájmu je technická podpora a aktualizace software po celou dobu platnosti pronájmu.

Typ licence

 • Authorized User licence je nepřenosná licence pro jednotlivé konkrétní uživatele.
 • Concurrent User licence umožňuje práci v jeden daný okamžik pouze zakoupenému počtu uživatelů, přičemž software může být instalován na libovolný počet počítačů v rámci počítačové sítě dané organizace. Licence typu Concurrent je vhodná hlavně v organizacích s větším počtem potenciálních uživatelů, kteří nepotřebují pracovat se softwarem trvale nebo příliš často. Při rozhodování o typu licence je tedy třeba brát v úvahu počet potenciálních uživatelů a také jak často se softwarem plánují pracovat.
 • Architektura klient/server poskytuje vyšší výkon a skalabilitu tam, kde se zpracovávají příliš velké objemy dat nebo jsou prováděny náročné matematické operace. Veškerý výkon se tak deleguje na příslušný server a nezatěžuje počítač uživatele. Serverová licence využívá dostupných zdrojů pro rychlejší přípravu a analýzu dat, než na lokálních počítačích. Navíc není nutné kopírovat data na lokální počítač, zpracovávají se centralizovaně na serveru. Administrativní kontrolní prvky dovolují zvýšit rychlost zpracování pro uživatele s vyšší prioritou a tím alokovat více serverových prostředků podle potřeb nikoliv podle pořadí vstupu.

  Další jedinečné rysy serverové verze dovolují:

  • třídění a agregování dat přímo v databázi
  • přístup k datovým zdrojům přes SQL. Propojení, které nevyžadující konverze formátů a kopírování dat zajišťuje komponenta SPSS Data Access Pack.
  • otevření XML modelů vytvořených v IBM SPSS Statistics nebo IBM SPSS Modeler a jejich použití pro predikční skórování nových dat
  • výběr atributů důležitých pro modelování a predikce pomocí algoritmu Predictor Selection
  • klasifikování případů za předpokladu jejich vzájemné nezávislosti a stejné důležitosti proměnných algoritmem Naive Bayes
  • oprávněným vzdáleným uživatelům analyzovat data, s přístupem jenom k metadatům. Spojení mezi klientem a serverem se vytvoří pomocí SSL kódování, čímž se veškerá komunikace stává nečitelnou pro kohokoli jiného

  Vyšší výkon je dosažen také tím, že je zapotřebí méně místa na disku pro dočasné soubory při užití procedur, které mění nebo rozšiřují soubor (rekódování proměnných, uložení regresních reziduí, přiřazení případů ke klastrům apod.). „SQL pushback“ (delegování některých datových operací do databáze) dovoluje IBM SPSS Statistics Serveru třídit a agregovat data přímo v databázích.

  Pro urychlení přípravy dat, můžete také využít algoritmů třetích stran. Vyšší rychlost čtení a zápisu velkých dočasných souborů zajistíte jejich rozdělením na více disků.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás prosím na info@acrea.cz