Zpět

OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: SEGMENTACE

  • Termín: 24. 7. 2019
  • Místo:

Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, která je zaměřena na analýzu trhu. Cílem úlohy je rozdělit zákazníky do jednotlivých skupin, tzv. segmentů, které jsou charakteristické svými potřebami a nákupním chováním. Tato úloha je neprávem považována za triviální, i když díky ní si může organizace zvolit takové segmenty, které může oslovovat s konkrétní nabídkou při zachování maximálního zisku a minimalizaci marketingových nákladů.

Řešení IBM SPSS umožňuje v případě dostatečného množství dat celou úlohu segmentace maximálně zjednodušit. Připravili jsme si pro Vás webinář „Segmentace“, který Vás provede celým segmentačním procesem od přípravy dat až po samotné výstupy. Zároveň se zamyslíme nad tím, jaké konkrétní kroky by měly na základě výsledků segmentace následovat.

Pokud Vás dané téma zaujalo, neváhejte se přihlásit ještě dnes. V den offline webináře obdržíte link, kde se budete moci na tuto úlohu podívat z pohodlí Vaší kanceláře nebo později z domova formou videa.

Datum rozeslání webináře:                                                                     

středa 24. 7. 2019 od 10:00 hod