Zpět

Semináře

Veřejné prezentační semináře jsou určeny k seznámení s nástroji IBM SPSS Software. Účast je bezplatná. Semináře jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma či řešení úloh specifických pro určitou sféru uživatelů. Jejich cílem je prezentovat možnosti praktického využití programů IBM SPSS na konkrétních úlohách, které vycházejí z potřeb uživatelů. Tradiční součástí programu je i vystoupení zákazníka z dané sféry s ukázkou využití v praxi.

Prezentační semináře Vám pomohou odpovědět na otázku, který z nástrojů IBM SPSS je pro Vaši práci nejvhodnější a skutečně zrychlí a usnadní řešení Vašich úloh. Účastníci zde získají také informace o novinkách v aktuálních verzích softwaru IBM SPSS, poskytovaných analytických službách a možnostech školení. Pro každého účastníka jsou připraveny materiály a občerstvení. 

česká vlajka Semináře uspořádané v České republice:  ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináře uspořádané na Slovensku: IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

nabízené semináře

  • Datum:
  • Název:

Statistická analýza dat v praxi!

  • Praha

Představíme Vám nejčastěji využívané statistické metody ve státním sektoru. Seminář Vám ukáže, jak zpracovat získaná data a jak je snadno analyzovat pomocí softwaru PS Imago PRO, který obsahuje i licenci IBM SPSS Statistics – nejrozšířenější software pro práci s daty. V průběhu celého semináře máte možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných rezortů a organizací státního sektoru, ale především s našimi analytiky, kteří Vám budou k dispozici celý den.

Více
Array