Zpět

Semináře

Veřejné prezentační semináře jsou určeny k seznámení s nástroji IBM SPSS Software. Účast je bezplatná. Semináře jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma či řešení úloh specifických pro určitou sféru uživatelů. Jejich cílem je prezentovat možnosti praktického využití programů IBM SPSS na konkrétních úlohách, které vycházejí z potřeb uživatelů. Tradiční součástí programu je i vystoupení zákazníka z dané sféry s ukázkou využití v praxi.

Prezentační semináře Vám pomohou odpovědět na otázku, který z nástrojů IBM SPSS je pro Vaši práci nejvhodnější a skutečně zrychlí a usnadní řešení Vašich úloh. Účastníci zde získají také informace o novinkách v aktuálních verzích softwaru IBM SPSS, poskytovaných analytických službách a možnostech školení. Pro každého účastníka jsou připraveny materiály a občerstvení. 

česká vlajka Semináře uspořádané v České republice:  ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináře uspořádané na Slovensku: IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

nabízené semináře

  • Datum:
  • Název:

OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: SEGMENTACE

Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, která je zaměřena na analýzu trhu. Cílem úlohy je rozdělit zákazníky do jednotlivých skupin, tzv. segmentů, které jsou charakteristické svými potřebami a nákupním chováním. Tato úloha je neprávem považována za triviální, i když díky ní si může organizace zvolit takové segmenty, které může oslovovat s konkrétní nabídkou při zachování maximálního zisku a minimalizaci marketingových nákladů.

Více
Array