Zpět

Semináře

Veřejné prezentační semináře jsou určeny k seznámení s nástroji IBM SPSS Software. Účast je bezplatná. Semináře jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma či řešení úloh specifických pro určitou sféru uživatelů. Jejich cílem je prezentovat možnosti praktického využití programů IBM SPSS na konkrétních úlohách, které vycházejí z potřeb uživatelů. Tradiční součástí programu je i vystoupení zákazníka z dané sféry s ukázkou využití v praxi.

Prezentační semináře Vám pomohou odpovědět na otázku, který z nástrojů IBM SPSS je pro Vaši práci nejvhodnější a skutečně zrychlí a usnadní řešení Vašich úloh. Účastníci zde získají také informace o novinkách v aktuálních verzích softwaru IBM SPSS, poskytovaných analytických službách a možnostech školení. Pro každého účastníka jsou připraveny materiály a občerstvení. 

česká vlajka Semináře uspořádané v České republice:  ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináře uspořádané na Slovensku: IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

nabízené semináře

  • Datum:
  • Název:

OFFLINE WEBINÁŘ: Predictive maintenance

Webinář Vám ukáže výhody Prediktivní údržby.  Hlavní cílem Prediktivní údržby je hledat v datech z výroby souvislosti a vzory, které odhadnou pravděpodobnost poruchy nebo selhání sledovaného stroje nebo zařízení.

Více

WEBINÁŘ ACREA: PS Imago PRO

Cílem tohoto webináře je představit Vám nástroj, který Vám pomůže efektivně zpracovat data, která kolem Vás každý den vznikají. Přehledné grafy a reporty jsou silnou stránkou tohoto analytického softwaru.

Více

Ukázka softwaru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler pro akademickou sféru

  • Praha

Seminář se zaměří na ukázku statistického softwaru IBM SPSS Statistics a dataminingového nástroje IBM SPSS Modeler. Oba softwarové nástroje jsou zaměřeny na analýzu dat. Ukážeme si, jak nástroje pracují, jak je využívat a jaké jsou jejich možnosti.

Více

7. OFFLINE WEBINÁŘ: Podvody ve státní sféře

Program se připravuje.

Více
Array