Zpět

Remark Office OMR 2014

Snadná a rychlá realizace přijímacího řízení, dotazníkového šestření a formulářů s nízkými pořizovacími náklady

Chcete jednoduše a rychle realizovat přijímací řízení?
Potřebujete převést papírové formuláře do elektronické podoby? 
Zajímá Vás jak efektivně ušetřit čas i peníze při Vaší práci?

Přínosy řešení:

Využijte uživatelsky přívětivý nástroj pro realizaci papírového dotazníkového šetření, testů, formulářů nebo přijímacího řízení. S nízkými nároky na finance a lidské zdroje budete schopni realizovat a analyzovat tisíce formulářů v řádu několika hodin.

 • Komplexnost: pro celou realizaci procesu Vám stačí jedna licence softwaru Remark Office a libovolný textový editor (Word, Excel, apod.) tvorba šablon formulářů, dotazníků a testů.
 • Hardwarová nenáročnost: skenování provede jakýkoli skener s podavačem, rychlost zpracování se tak řídí rychlostí hardwaru nikoli softwaru.
 • Reportování: software obsahuje také reporty výsledků z formulářů, dotazníků a testů.
 • Nezávislost na IT: uživatel importuje data, provádí revizi dat a vyhodnocuje veškeré formuláře.
 • Rozmanitost: nástroj Remark Office je vhodný jak pro provádění dotazníkových šetření, tak pro testování studentů dle předem nastaveného „answer sheetu“.
 • Spojení s IBM SPSS: naskenovaná data lze uložit do formátu sav. vhodného pro nástroj IBM SPSS Statistics, kde můžete provádět ještě pokročilejší analýzy, než které software Remark Office nabízí.
 • Úspora času a finančních zdrojů: při jediné licenci softwaru může jeden člověk v rámci velmi krátké doby vyhodnotit tisíce formulářů a reportovat výsledky.

Odborný popis:

Remark Office OMR je nástrojem pro převod optických značek z papírových dokumentů, formulářů a testů do elektronické podoby vhodné pro další zpracování. Remark Office OMR rozeznává optické značky, např. čárové kódy a strojově tištěný text.

Svým textovým editorem (např. Word nebo Excel) vytvoříte vlastní formulář/dotazník, určíte místa značek pro skenování a po naskenování vyplněných formulářů Remark Office OMR analyzujete či exportujete data. Remark Office OMR se žádným způsobem nepodílí na vytváření Vašich formulářů, tudíž máte plnou volnost při jeho vytváření a kopírování - formátujete si jej podle Vašich vlastních představ a potřeb. Celý proces je rychlý a jednoduchý. Remark Office OMR je vhodný pro střední i vysoké školy a je dostupný pouze v permanentní single/authorized licenci.

Technické detaily: 

 • Desktopová aplikace pro jednotlivé uživatele pracující na operačním systému Windows.
 • Data z aplikace lze propojit s produktem IBM SPSS Statistics.
 • Samostatná aplikace bez nutnosti připojení k síti nebo internetu.

HW a SW požadavky:

 • procesor 2 GHz a rychlejší
 • 1 GB RAM
 • 1 GB volného místa na disku
 • monitor s rozlišením 1024x768 a vyšší
 • skener s podavačem
 • Windows 32-bit a 64-bit: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista
 • internetové připojení při instalaci softwaru
 • PDF prohlížeč

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • výzkumy spokojenosti zákazníků, zaměstnanců apod.
 • zákaznický sběr dat

Státní správa

 • data o pacientech
 • výzkumy spokojenosti
 • psychodiagnostické testy
 • formuláře na úřadech

Akademická sféra

 • zápočtové a zkouškové testy
 • přijímací řízení
 • výzkumy absolventů
 • výzkumy studentů
 • dotazníkové šetření v rámci vědecké práce

Reference

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Podrobná case study
Západočeská univerzita v Plzni

Testování pomocí Remark Office OMR na Západočeské univerzitě v Plzni

Podrobná case study