Zpět

Reportování a správa projektů

Rozsáhlé možnosti pro rychlou tvorbu interaktivních reportů v různých formátech (.PPT, .XLS,.SAV, HTML)

Survey Reporter: Nástroj pro interaktivní, rychlou tvorbu reportů ze všech typů sebraných dat.

Survey Reporter Professional: Rozšiřující modul pro skriptování reportů a tabulek.

 • vytvářejte tabulky a grafy v intuitivním rozhraní
 • můžete pracovat s rozsáhlým a komplexním datovým souborem
 • aplikujte váhy pro reprezentativní statistické testy pro cílovou populaci
 • zveřejňujte výstupy pomocí produktů Microsoft Office
 • používejte filtrující kritéria pro zvýšení kvality dat daného segmentu pro přesnější závěry
 • transformujte informace v akce rychlým předáním klíčových závěrů těm, kteří rozhodují

Správa a řízení projektů

Produkty portfolia mohou být použity samostatně, vcelku, jejich libovolnou kombinací nebo v kombinaci s jakýmkoliv počtem dalších datových, analytických, publikačních nebo jiných podnikových nástrojů.
Všechny činnosti probíhají v důvěrně známých prostředích, ať už se jedná o webové uživatelské rozhraní nebo kancelářský balík MS Office Word.

 • Kontrola výzkumu / sběru dat – průběh výzkumu budou mít pracovníci po celou dobu pod kontrolou. Mohou průběžně monitorovat výsledky plnění projektů, provádět dílčí hodnocení a reagovat na nově zjištěné skutečnosti např. okamžitou změnou dotazníku / přidáním dalších otázek respondentům.
 • Bezprostřední napojitelnost odpovědi na databázi zákazníků a on-line vyhodnocení souvislostí subjektivních a operačních / be­haviorálních dat.
 • Propojení SW nástrojů IBM SPSS – snadný import sebraných dat do dalších produktů pro jejich analýzu a zpracování (IBM SPSS Statistics – SW pro statistickou analýzu dat, IBM SPSS Modeler – dataminingový nástroj).
 • Možnosti postupného rozšíření komponent PS QUAESTIO PRO pro využití v dalších typech výzkumů – CAWI, CATI, CAPI, PAPI, atd.
 • Snížení nákladů na výzkumy / sběr dat – výrazné zkrácení procesu na všech úrovních přípravy i realizace. Dochází k podstatné redukci trvání projektů a tím i nákladů. Zkušenosti našich zákazníků dokazují snížení délky výzkumů a nákladů o 50 % i více.
  • jednoduše přiřazujte projekty tazatelům a opačně
  • mějte všechny své dotazníky centralizované, nezávisle na způsobu sběru dat
  • jednoduše posilte sběr dat online pomocí sběru dat offline
  • rychle spustíte analýzu dat přidáváním právě sebraných dat
  • udržujte tazatele soustředěné na sběr dat – již se nemusí starat o to, zda mají aktuální dotazník, nebo být zatěžováni správou dat
  • vytvářejte profesionální výzkumy stejně jednoduše, jako byste vytvářeli prezentaci v Microsoft® PowerPoint
  • podporuje všechny typy otázek – jednoduché odpovědi, mnohonásobné odpovědi, textové, datové a numerické – stejně jako soubory otázek jako jsou matice
  • rychlejší a snadnější vstup z klávesnice přes optimalizované rozhraní
  • ověřování platnosti dat v reálném čase, s vizuálními a zvukovými podněty, udržuje data čistá během celého procesu vkládání dat a zajišťuje, že můžete začít analyzovat data v kterýkoliv moment
  • zárukou kvality je dvojité pořízení a ověření platnosti dat
  • využijte možnosti sledovat produktivitu a měřit kvalitu dat

K tomuto softwaru dostanete ZDARMA licenci softwaru PS Imago PRO.

Reference

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Datamar

Využití softwaru IBM SPSS ve výzkumné agentuře Datamar

Podrobná case study