Zpět

Realizace sběru dat

Jednou vytvořený dotazník můžete snadno předávat respondentům různými způsoby – telefonicky, on-line nebo osobně. Realizovat lze adresné i neadresné výzkumy.

Multimodalita

Můžete využívat výhod všech způsobů sběru dat a vhodně je mezi sebou kombinovat. Dokážete tak oslovit nejširší publikum způsobem vhodným pro daný segment. Výsledkem je více odpovědí s větší vypovídací schopností.

Kombinované dotazování

Respondent může začít odpovídat v jednom režimu (módu) a dokončit v jiném. Je snadné např. zahájit dotazování po telefonu a pokračovat online, několik kliknutí stačí pro vytvoření papírového dotazníku.

Vícejazyčné dotazovaní

Snadná příprava dotazníku v několika jazycích najednou. Data jsou ukládána jednotně do jednoho souboru.

Možnost integrace interaktivních a dynamických prvků do dotazníku

Flash, filmy, zvuky, Ajax, kalendáře a další.

Přesné výsledky

Díky snadné tvorbě a správě kvót získáte odpovědi od reprezentativního vzorku respondentů.

Centralizovaná data

Data jsou ihned připravena pro analýzy, bez ohledu na to, jakým způsobem a v jakém jazyce byla sebrána. Do rozhodování můžete zahrnout i další data z interních databází.

Integrita dat

Sebraná data jsou ihned připravena k pokročilým analýzám bez nutnosti dalších manipulací a transformací. Do výsledků můžete snadno zahrnout i další data z různých zdrojů (demografické údaje, transakční data, informace o postojích a názorech).

  • Web Interviews: aplikace pro sběr dat prostřednictvím internetu (CAWI).
  • Phone Interviews: aplikace pro sběr dat prostřednictvím telefonu (CATI).
  • Paper: program pro tvorbu dotazníků pro papírové dotazování (PAPI). Využívá uživatelského rozhraní textového editoru MS Office Word.
  • Paper – Scan: řešení pro skenování papírových dotazníků. Navazuje na program Paper, přebírá jeho formát a převádí jej do proveditelného jobu aplikace Eyes&Hands, spolehlivého skenovacího nástroje společnosti ReadSoft.
  • Interviewer: program pro sběr dat za použití notebooku nebo tabletu, s nebo bez internetového připojení (CAPI).

Reference

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Datamar

Využití softwaru IBM SPSS ve výzkumné agentuře Datamar

Podrobná case study