Zpět

PS Clementine PRO 2

PS Clementine PRO 2 - komplexní řešení pro prediktivní analýzy

PS Clementine PRO 2 je komplexné a univerzálne riešenie pre analýzu a data mining. Jedná sa o nástroj pre tvorbu analytických úloh v rôznych oblastiach podnikania, s ich ľahkým sledovaním a riadením. Vďaka flexibilnej a škálovateľnej architektúre sa PS Clementine PRO 2 môže prispôsobiť potrebám každej organizácie. Riešenie je založené na jednom z najrozšírenejších komerčných dataminingových nástrojov, IBM SPSS Modeler 18.1.1. To zaručuje prístup k širokému spektru nástrojov, modelovacím algoritmom a ďalším nástrojom pre správu dát. PS Clementine PRO 2 ponúka prístup k obchodným procesom založeným na pokročilých analytických analýzach, ktoré však nevyžadujú znalosť zložitých analytických techník a technických aspektov ich použitia.

PS CLEMENTINE PRO 2 poskytuje centralizované riadenie analytických procesov vďaka integrovanému analytickému úložisku. To zjednodušuje analytikom ukladanie a načítanie analytického obsahu, ako sú prediktívne modely, postupy, údaje a výsledky. Automatizované funkcie uľahčujú a bez problémov riešia jednotlivé úlohy a skupiny úloh vymedzené jednotlivými užívateľmi.

PS CLEMENTINE PRO 2 môže byť jadrom väčších analytických riešení, ktoré integrujú mnoho komponentov a súvisiaci obsah, ako sú napríklad: dáta, dátové štruktúry, analytické postupy, prediktívne modely, a integrační postupy.

Kľúčové výhody:

  • integrované prostredie pre spravovanie analytických procesov
  • vyšší efektivita a komfort pri vykonávaní analytických úloh
  • ľahký prístup a správa analytického obsahu
  • skrátenie času potrebného na iniciáciu a udržanie analytických procesov
  • synergia organizácie pri vykonávaní analytických postupov

 

Reference

Scio

Hodnocení preferencí zákazníků pro efektivní uvedení produktu na trh

Podrobná case study
Ústav aplikované mechaniky Brno (skupina ČEZ)

Prediktivní údržba v energetice

Podrobná case study