Zpět

IBM SPSS Statistics Developer

Vlastní procedury snadno a rychle

Chcete do IBM SPSS Statistics integrovat vlastní analytické procedury?
Potřebujete IBM SPSS Statistics rozšířit o další funkce?
Hledáte nástroj pro usnadnění přípravy dat?
 

IBM SPSS Statistics Developer nabízí:

 • funkce na načtení a přípravu dat,
 • proceduru Chart Builder na tvorbu grafů,
 • proceduru Scoring Wizard na aplikaci predikčních modelů na nová data,
 • proceduru Custom Dialog Builder na tvorbu dialogů,
 • a mnoho dalších s výjimkou analytických procedur.

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • rozšíření 
  o procedury 
  používané jen
  v dané organizaci
 • ​skórování nových klientů, žadatelů 
  o úvěr a pod.

Státní správa

 • aplikace odborově 
  specifických přístupů
 • ​načítání dat, jejich čistění a příprava na spracování

Akademická sféra

 • integrace výsledků 
  vědecké práce
 • kombinování procedur IBM SPSS Statistics
  s novinkami v oboru

Reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study