Zpět

IBM SPSS Neural Networks

Komplexní modely reality

Potřebujete vytvořit co nejpřesnější predikční model?
Chcete odhalit komplexní a skryté vztahy v datech?
Nechcete se spokojit jen s lineárními modely?

Objevte komplexní vztahy ve vašich datech. Vytvářejte lepší modely bez potřeby programování.

IBM SPSS Neural Networks nabízí:

 • neuronové sítě typu Multilayer Perceptron (MPL) a Radial Basis Function (RBF),
 • predikce číselných proměnných, klasifikace kategorizovaných proměnných,
 • automatické i ruční stanovení architektury sítě,
 • rozdělení dat na tréninkovou, testovací a validační skupinu,
 • různé míry kvality modelu,
 • výstupy ve formě tabulek, grafů a vizualizace sítě,
 • uložení predikcí do datové matice,
 • aplikace modelu na nová data.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • zjišťování preferencí a postojů zákazníků
 • odhady úvěrové bonity klientů žádajících o úvěr
 • optimalizace kampaní

Státní správa

 • odhad rizika daňového či pojistného podvodu
 • predikce potřebného množství zásob
 • audit léčebních postupů

Akademická sféra

 • odhad nákladů na ošetření či hospitalizaci
 • výuka nelineárních modelů v pokročilejších kurzech
 • řešení vědeckých grantů

Reference

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study