Zpět

IBM SPSS Forecasting

Zefektivněte analýzu časových řad

Potřebujete spolehlivě odhadnout budoucí hodnoty časové řady?
A zároveň získat odhad přesnosti této předpovědi?
Chcete analyzovat vliv nezávislých proměnných na průběh časové řady?

Rozsáhlá podpora analýzy časových řad. Nalezněte nejlepší model pro svá data pomocí nástroje Expert Modeler. Aplikujte modely pro scénáře typu „co když“ a optimalizujte proces rozhodování.

IBM SPSS Forecasting nabízí:

 • širokou škálu funkcí pro přípravu dat,
 • snadné zadání parametrů modelu,
 • pomocníka na vyhledání nejlepšího modelu,
 • detekci outlierů různých typů a jejich modelování,
 • bohatou paletu měr shody a dalších statistik, grafy ACF a PACF, transformace,
 • jednoduchou a rychlou aplikaci modelu na nová data.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • Jaká je tendence přílivu nových klientů, příp. dochází k nějakým změnám?
 • Měla reklamní kampaň vliv na prodeje a jak velký?
 • Jaký vliv měl nástup nového operátora na trh?

Státní správa

 • Jaký je trend v nezaměstnanosti 
  a co lze očekávat v následujícím období?
 • Jak se vyvíjí mikroekonomické ukazatele ČR?
 • Jaký vliv mělo zavedení určitého opatření nebo změna zákona např. na HDP?

Akademická sféra

 • Zlepšuje se schopnost absolventů školy uplatnit se na trhu práce?
 • Jaký vliv měla změna studijních programů na počet přihlášek ke studiu?
 • Jak se vyvíjí spokojenost studentů se studiem?

Reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study