Zpět

IBM SPSS Decision Trees

Odhalte skryté vztahy v datech

Hledáte snadno interpretovatelný predikční model?
Chcete identifikovat nejdůležitější prediktory?
Potřebujete odhalit skryté vztahy v datech?

Nalezněte homogenní skupiny, identifikujte nejdůležitější prediktory, klasifikujte a predikujte, optimalizujte kategorizace číselných proměnných pro přesnější a rychlejší rozhodování. 

IBM SPSS Decision Trees nabízí:

 • metodu využitelnou jak pro číselné, tak pro kategorizované proměnné a jejich kombinace,
 • 4 algoritmy růstu stromu: CHAID, Exhaustive CHAID, CRT a QUEST,
 • podrobnější nastavení: volbu kritérií pro růst stromu, ošetření chybějících hodnot, prořezávání, zadání apriorních pravděpodobností, penalizaci chyb, nákladů a výnosů,
 • intuitivní a názornou grafickou reprezentaci stromu,
 • přehledný editor výstupu s množstvím funkcí,
 • evaluaci: klasifikační tabulku, evaluační grafy, rozdělení souboru na tréninkovou a testovací množinu, křížovou validaci,
 • aplikaci modelu: uložení predikcí do datové matice, export rozhodovacích pravidel.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • segmentace zákazníků
 • predikce chování zákazníka, např. reakce na nabídku
 • odhalování podvodných žádostí o pojistné plnění

Státní správa

 • odhalování daňových úniků
 • predikce úspěšnosti volební či jiné kampaně
 • identifikace rizikových skupin obyvatelstva, např. dlouhodobě nezaměstnaných

Akademická sféra

 • predikce úspěšnosti léčebné metody
 • nalezení klíčových faktorů pro úspěch absolventů na trhu práce
 • analýza vztahů většího množství kategorizovaných proměnných ze sociologických výzkumů

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study