Zpět

IBM SPSS Conjoint

Modelování rozhodování zákazníků

Potřebujete zjistit preference zákazníků?
Chcete odhalit nejžádanější vlastnosti produktu?
Plánujete uvést na trh nový produkt?

Objevte motivy ovlivňující nákupní chování vašich zákazníků, identifikujte vlastnosti produktu důležité pro nového zákazníka a poznejte, jak vlastnosti produktu ovlivňují preference zákazníka.

IBM SPSS Conjoint nabízí:

 • vytvoření designu studie obsahujícího potřebné množství variant,
 • tisk dotazových karet určených pro hodnocení, řazení, nebo výběr,
 • realizaci modelu analýzy sdružených měření a odhad hodnot užitkových funkcí,
 • stanovení důležitosti jednotlivých faktorů.

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • rozhodování zákazníků při výběru produktu
 • volba dodavatele, obchodu, či e-shopu
 • marketing výrobku, služby apod.

Státní správa

 • rozhodování obyvatel o místě bydliště
 • výběr lékaře či zdravotnického zařízení
 • volba zastupitelů
  a politiků

Akademická sféra

 • rozhodování studentů při výběru školy
 • výuka metody sdružených měření
 • aplikace metody v pracích studentů

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study