Zpět

IBM SPSS Categories

Převeďte svá kvalitativní data na kvantitativní.

Chcete odhalit preference zákazníků/obyvatel/studentů?
Potřebujete zjistit, jaké je vnímání různých značek/produktů/institucí?
Zajímají Vás hodnotové orientace různých skupin lidí?

Odhalte skryté vztahy pomocí percepčních map pro kategorizovaná data a porozumějte informaci ukryté ve velkých dvourozměrných a mnohorozměrných tabulkách. Prohlédněte si vztahy ve vašich datech pomocí biplotů a percepčních map.

IBM SPSS Categories nabízí:

 • ucelenou sadu nástrojů pro analýzu vztahů mezi kategorizovanými i číselnými proměnnými,
 • sofistikované metody navržené odborníky z Leidenské univerzity v Nizozemí,
 • intuitivní grafické výstupy v podobě percepčních map, biplotů a triplotů,
 • prostředky pro zpracování mnohorozměrných,
 • kategorizovaných dat – alternativní postupy k obyčejné lineární regresi, metodě hlavních komponent a kanonickým korelacím pro ordinální i nominální proměnné.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • zjištění image firmy na trhu
 • odhalení preferencí různých skupin klientů při výběru banky nebo produktu
 • vnímání určité značky lidmi

Státní správa

 • preference obyvatel ohledně bydlení či zdravotní péče
 • určení prestiže spojené s různým zaměstnáním a profesí
 • priority různých skupin voličů

Akademická sféra

 • hodnocení absolventů jejich vysoké školy
 • preference studentů při výběru školy či studijního oboru
 • zjištění hodnotové orientace lidí

Reference

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study