Zpět

IBM SPSS Categories

Převeďte svá kvalitativní data na kvantitativní.

Chcete odhalit preference zákazníků/obyvatel/studentů?
Potřebujete zjistit, jaké je vnímání různých značek/produktů/institucí?
Zajímají Vás hodnotové orientace různých skupin lidí?

Odhalte skryté vztahy pomocí percepčních map pro kategorizovaná dat a porozumějte informaci ukryté ve velkých dvourozměrných a mnohorozměrných tabulkách. Prohlédněte si vztahy ve vašich datech pomocí biplotů a percepčních map.

IBM SPSS Categories nabízí:

 • ucelenou sadu nástrojů pro analýzu vztahů mezi kategorizovanými i číselnými proměnnými
 • sofistikované metody navržené odborníky z Leidenské univerzity v Nizozemí
 • intuitivní grafické výstupy v podobě percepčních map, biplotů a triplotů
 • prostředky pro zpracování mnohorozměrných
 • kategorizovaných dat – alternativní postupy k obyčejné lineární regresi, metodě hlavních komponent a kanonickým korelacím pro ordinální i nominální proměnné

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • zjištění image firmy na trhu
 • odhalení preferencí různých skupin klientů při výběru banky nebo produktu
 • vnímání určité značky lidmi

Státní správa

 • preference obyvatel ohledně bydlení či zdravotní péče
 • určení prestiže spojené s různým zaměstnáním a profesí
 • priority různých skupin voličů

Akademická sféra

 • hodnocení absolventů jejich vysoké školy
 • preference studentů při výběru školy či studijního oboru
 • zjištění hodnotové orientace lidí

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study