Zpět

IBM SPSS Advanced Statistics

Analyzujte data spolehlivě za všech okolností

Provádíte klinické studie a hledáte adekvátní modely na zpracování výsledků?
Chcete provádět analýzu doby do určité události?
Potřebujete vzít v úvahu náhodné efekty?

Vstupte do světa výkonných sofistikovaných analýz a využijte bohatství možností pro budování modelu. Vytvářejte flexibilní modely a získejte přesnější predikční modely díky široké škále modelovacích technik.

IBM SPSS Advanced Statistics nabízí:

 • širokou paletu statistických metod,
 • spolehlivé závěry i pro data neodpovídající standardním předpokladům (normalita apod.),
 • odhalení skrytých vztahů,
 • vybudování modelů pro proměnné s nelineárními vztahy,
 • zpracování korelovaných longitudinálních či skupinových dat.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnení webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • odhad doby do výskytu pojistné události
 • porovnání efektivity kampaní
 • prevence odchodu zákazníka

Státní správa

 • porovnání účinnosti různých opatření
 • klinické studie
 • mezinárodní srovnávací studie, např. PISA

Akademická sféra

 • porovnání výsledků nových učebních metod se stávajícími
 • longitudinální studie změny postojů a hodnot
 • odhad doby do ukončení studia

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study