Zpět

IBM SPSS Advanced Statistics

Analyzujte data spolehlivě za všech okolností

Provádíte klinické studie a hledáte adekvátní modely na zpracování výsledků?
Chcete provádět analýzu doby do určité události?
Potřebujete vzít v úvahu náhodné efekty?

Vstupte do světa výkonných sofistikovaných analýz a využijte bohatství možností pro budování modelu. Vytvářejte flexibilní modely a získejte přesnější predikční modely díky široké škále modelovacích technik.

IBM SPSS Advanced Statistics nabízí:

 • širokou paletu statistických metod,
 • spolehlivé závěry i pro data neodpovídající standardním předpokladům (normalita apod.),
 • odhalení skrytých vztahů,
 • vybudování modelů pro proměnné s nelineárními vztahy,
 • zpracování korelovaných longitudinálních či skupinových dat.

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • odhad doby do výskytu pojistné události
 • porovnání efektivity kampaní
 • prevence odchodu zákazníka

Státní správa

 • porovnání účinnosti různých opatření
 • klinické studie
 • mezinárodní srovnávací studie, např. PISA

Akademická sféra

 • porovnání výsledků nových učebních metod se stávajícími
 • longitudinální studie změny postojů a hodnot
 • odhad doby do ukončení studia

Reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study