Zpět

IBM SPSS Exact Tests

Spolehlivé závěry i pro malé datové soubory

Zkoumáte vzácný jev, který se v populaci vyskytuje jenom řídce?
Nelze získat větší počet respondentů či účastníků studie?
Nemáte splněny určité předpoklady testů?

Tradiční testy mohou být pro data malých rozsahů zavádějící. Analyzujte jevy řídce se vyskytující ve velkých datových souborech a dosáhněte tak přesných výsledků.

IBM SPSS Exact Tests nabízí:

 • spolehlivý výpočet rizika chybného zamítnutí testované hypotézy,
 • varianty standardních testů pro malé datové soubory a skupiny,
 • odhad rizika chyby 1. druhu pomocí Monte-Carlo metody,
 • rozšíření standardních procedur o tlačítko Exact Tests,
 • přidání testu marginální homogenity a Jonckheere-Terpstra testu.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • analýza speciálních (málo četných) charakteristik
 • výzkumy zákazníků v menších segmentech
 • zkoumání vlivů na řídce se vyskytující události

Státní správa

 • hodnocení výsledků programů s menším počtem účastníků
 • vědecké granty týkající se řídkých jevů
 • výzkumy s vysokými náklady

Akademická sféra

 • porovnávání chování malých specifických skupin
 • zkoumání vzácných onemocnění
 • výuka přesných testů

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study