Zpět

IBM SPSS Complex Samples

Korektní výsledky komplexních výběrových šetření

Není možné získat data prostým náhodným výběrem?
Realizujete výběry dle složitějších výběrových schémat?
Záleží vám na spolehlivých, nepodhodnocených odhadech?

Dosáhněte statisticky adekvátnějších závěrů pro celou populaci, analyzujte data a interpretujte výsledky snadněji.

IBM SPSS Complex Samples nabízí:

 • Sampling Plan Wizard pro plánování výběrových šetření,
 • Analysis Preparation Wizard pro analýzu převzatých výběrových dat,
 • automatický výpočet designové váhy uložení informací o způsobu výběru do analytického plánu,
 • zahrnutí výběrového plánu při výpočtu odhadů a jejich spolehlivosti,
 • výpočet korektních bodových odhadů statistik,
 • výpočet korektních standardních chyb odhadů, intervalů spolehlivosti a testů hypotéz,
 • predikce různých typů výstupů (číselných, kategorizovaných, ordinálních, času do určité události).

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • realizace výzkumu trhu
 • výzkumy spokojenosti klientů
 • výzkumy značky
  a preferencí zákazníků

Státní správa

 • demografický výzkum
 • výzkumy ve zdravotnictví
 • výzkum veřejného mínění

Akademická sféra

 • sociologický výzkum
 • výzkumy v rámci řešení grantů
 • výzkumy absolventů školy

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study