Zpět

IBM SPSS Bootstrapping

Spolehlivé odhady přesnosti

Požadujete spolehlivé odhady, protože důsledky nesprávného rozhodnutí by byly vážné?
Nemáte splněné předpoklady testů, a přesto chcete spočítat spolehlivost vašich odhadů?
Potřebujete odhad spolehlivosti pro statistiky, u nichž není jinak k dispozici?

Buďte si jistější svými závěry a získejte odhad spolehlivosti vašich výsledků. IBM SPSS Bootstrapping validuje vybudované modely.

IBM SPSS Bootstrapping nabízí:

 • neparametrický odhad přesnosti (standardní chyby, intervalu spolehlivosti) založený na opakovaném vybírání s vracením,
 • intervaly spolehlivosti i při nesplnění předpokladů a pro statistiky, u kterých jinak není k dispozici,
 • kvantifikace vychýlení odhadů,
 • tlačítko Bootstrap v mnoha procedurách dvě metody výpočtu intervalů spolehlivosti (percentilová, BCa),
 • možnost nastavení potřebného počtu opakování výběru.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • predikce chování zákazníka
 • odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru
 • výzkumy trhu pro účely marketingu

Státní správa

 • odhad dopadu změny zákona
 • predikce výskytu
  a šíření onemocnění
 • výzkumy veřejného mínění

Akademická sféra

 • odborné konzultace
 • vědecké granty a jiná šetření školy
 • výzkumy v rámci prací studentů

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study