Zpět

IBM SPSS Visualization Designer

Snadná tvorba a sdílení vlastních vizualizací

Potřebujete vytvořit a sdílet nové vizualizace?
Chcete připravovat vizualizace bez nutnosti programátorské znalosti?

Hledáte nástroj s bohatou škálou již vytvořených grafů?

Přesvědčivé grafy jsou nástrojem, který zaměří pozornost na nejdůležitější výsledky. Vizuální vjem vede uživatele k rychlému vytváření závěrů a pochopení výsledků. Tvorba správného a kvalitního grafu však vyžaduje zkušenost, schopnost porozumět vizuální komunikaci a dobré nástroje.

IBM SPSS Visualization Designer nabízí:

 •  navrhnete, vytvoříte a sdílíte graf s ostatními, aniž byste museli být schopni programovat
 • vytvoříte kvalitní vizualizaci dat, která vede k dobré a srozumitelné komunikaci výsledků
 • poskytne formu výstupů usnadňující interpretace a využitelnost statistických reportů a analýz
 • jednoduchou i pokročilou grafiku obsahující např. interaktivní prvky
 • standardizaci dle organizace včetně vhodné formy a vzhledu grafů
 • možnost využít vytvořené šablony ostatními uživateli
 • kompatibilitu vytvořených šablon pro ostatní IBM SPSS programy

Příklady užití v praxi

 • návrhy a tvorba vlastních vizualizacích dat dle standardizace a vzhledů organizace
 • sdílení grafů a vytvořených šablon s ostatními
 • podpora statistických analýz
 • povznesení ostatních IBM SPSS programů na vyšší úroveň

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study