Zpět

IBM SPSS Custom Tables

Získejte přehled o svých datech rychleji

Potřebujete pravidelné přehledy jako podklad pro rozhodování?
Nemáte dostatek času na jejich vytváření?
Chcete si být jisti správností výpočtu?

Vytvářejte vlastní tabulky rychle přenášením objektů tahem myší a dosáhněte požadovaného výsledku hned napoprvé díky náhledu na vytvořenou tabulku.

IBM SPSS Custom Tables nabízí:

 • umísťování a skládání proměnných vedle sebe, pod sebe i hierarchicky do sebe
 • provedení testů (chí-kvadrát test, z-test a t-test) pro všechny zadané proměnné
 • testy pro otázky s mnohonásobnými odpověďmi
 • umístění kategorií do protilehlé dimenze tabulky než je dimenze proměnných
 • volba jiných typů statistik pro kategorii celkem než pro ostatní kategorie volba formátování (např. počet desetinných míst) již při vytváření tabulky
 • podmíněné formátování
 • manažer kategorií umožňující mimo jiné spojování kategorií a vytváření nových kategorií z již existujících kategorií

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • výzkumy spokojenosti zákazníků
 • analýza prodejů

Státní správa

 • monitoring národní situace
 • výzkumy postojů veřejnosti
 • podklady pro rozhodování

Akademická sféra

 • přehledy pro řízení škol
 • výzkumy úspěšnosti absolventů
 • zpracování dat do prací studentů

Reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study