Zpět

IBM SPSS Custom Tables

Získejte přehled o svých datech rychleji

Potřebujete pravidelné přehledy jako podklad pro rozhodování?
Nemáte dostatek času na jejich vytváření?
Chcete si být jisti správností výpočtu?

Vytvářejte vlastní tabulky rychle přenášením objektů jednoduše tahem myší a dosáhněte požadovaného výsledku hned napoprvé díky náhledu na vytvořenou tabulku.

IBM SPSS Custom Tables nabízí:

 • umísťování a skládání proměnných vedle sebe, pod sebe i hierarchicky do sebe,
 • provedení testů (chí-kvadrát test, z-test a t-test) pro všechny zadané proměnné,
 • testy pro otázky s mnohonásobnými odpověďmi,
 • umístění kategorií do protilehlé dimenze tabulky než je dimenze proměnných,
 • volba jiných typů statistik pro kategorii celkem než pro ostatní kategorie volba formátování (např. počet desetinných míst) již při vytváření tabulky,
 • podmíněné formátování,
 • manažer kategorií umožňující mimo jiné spojování kategorií a vytváření nových kategorií z již existujících kategorií.

 

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • výzkumy spokojenosti zákazníků
 • analýza prodejů

Státní správa

 • monitoring národní situace
 • výzkumy postojů veřejnosti
 • podklady pro rozhodování

Akademická sféra

 • přehledy pro řízení škol
 • výzkumy úspěšnosti absolventů
 • zpracování dat do prací studentů

Reference

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study