Zpět

IBM SPSS Missing Values

Spolehněte se na získané závěry

Vyžadujete závěry nezkreslené chybějícími odpověďmi?
Chcete odhalit a odstranit skrytá vychýlení způsobená chybějícími hodnotami?
Potřebujete imputovat chybějící hodnoty co nejpřesněji a následně data analyzovat?

Připravte hodnotnější data a vytvořte lepší modely pomocí odhadů pro chybějící hodnoty. Vezměte v potaz chybějící hodnoty a získejte statisticky spolehlivější výsledky.

IBM SPSS Missing Values nabízí:

 • diagnostiku rozsahu problému způsobeného chybějícími hodnotami,
 • analýzu závislostí ve výskytu chybějících hodnot,
 • imputace chybějících hodnot včetně mnohonásobné imputace.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • výzkumy spokojenosti klientů
 • marketingové výzkumy
 • výzkumy trhu

Státní správa

 • výzkumy volebních preferencí
 • výzkumy spokojenosti pacientů
 • mezinárodní výzkumy (PISA, PIAAC, …)

Akademická sféra

 • výzkumy v rámci vědecké činnosti
 • výzkumy spokojenosti studentů
 • výzkumy v rámci studentských prací

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study