Zpět

IBM SPSS Direct Marketing

Efektivní direct marketing snadno a rychle

Chcete lépe zacílit jednotlivé kampaně?
Nemáte čas či prostředky na vytváření složitých predikčních modelů?
Potřebujete lépe porozumět svým zákazníkům?

Vylepšete svůj marketing aplikací statistických metod. Lépe porozumějte svým zákazníkům nebo zefektivněte marketingové kampaně bez nutnosti hlubokého vhledu do použitých metod.

IBM SPSS Direct Marketing nabízí:

 • RFM analýzu na základě transakčních dat,
 • seskupení zákazníků s podobnými charakteristikami,
 • identifikaci specifických profilů zákazníků reagujících na kampaň,
 • geografickou analýzu reakce na kampaň založenou na PSČ,
 • skórování zákazníků na základě odhadu pravděpodobnosti reakce na nabídku,
 • porovnání míry response několika kampaní,
 • skórování nových zákazníků.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

 

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • seskupení zákazníků s podobným nákupním chováním
 • detekce zákazníků, kteří nenakoupili již delší dobu (ve srovnání s ostatními)
 • identifikace zákazníků s výraznou změnou nákupního chování

Státní správa

 • seskupení osob s podobnými charakteristikami
 • specifikace typických charakteristik osob reagujících na kampaň
 • predikce pravděpodobnosti reakce na nabídku pro jednotlivé osoby

Akademická sféra

 • porovnání efektivity několika kampaní
 • detekce geografické oblasti s nejvyšší responsí
 • srovnání testovací kampaně s kontrolní kampaní

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study