Zpět

IBM SPSS SamplePower

Určete jednoduše správnou velikost výběrového souboru

Potřebujete zjistit správný rozsah výběrového souboru?
Chcete otestovat sílu a přesnost zadání?
Hledáte nástroj pro zpřesnění výzkumů?

Použitím programu IBM SPSS SamplePower získáte správný rozsah výběrového souboru pro Vámi zadanou přesnost závěrů v mnoha různých analytických situacích. S pomocí SamplePower získáte správný poměr mezi úrovní spolehlivosti, silou statistických testů, hodnotou efektu a velikostí souboru.

IBM SPSS SamplePower nabízí:

 • nalezení požadované velikosti výběrového souboru pomocí jednoho kliknutí,
 • zpracování běžné statistické situace: průměry a rozdíly mezi nimi, procenta a jejich rozdíly, korelace, analýzu rozptylu, analýzu kovariance, regresní analýzu apod.,
 • poskytuje necentrální T, F a Chí-kvadrát distribuce nestandardních situací,
 • průběžné přehledy poskytující výroky o síle nebo přesnosti podle zadání,
 • umožňuje vkládat své výsledky do Wordu pomocí Ctrl+ C / Ctrl + V,
 • zobrazuje tabulky síly a přesnosti pro různou velikost souborů,
 • grafy zobrazující sílu pro rozdílnou velikost, velikost efektů a úrovní rizika alfa.

Tento modul je součástí trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, kterou Vám zašleme po vyplnění webového formuláře na tomto odkazu.

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • rychlé provedení „what if“ analýz za účelem zjištění velikosti výběru pro různé marketingové situace
 • snadné nalezení optimální velikosti výběru

Státní správa

 • snadné nalezení optimální velikosti výběru
 • nastavení velikosti skoku při změně počtu případů
  u minima, maxima
  a rozdílu
 • tvorba textových reportů z různých scénářů a ze seznamů uložených výpočtů

Akademická sféra

 • snadné nalezení optimální velikosti výběru
 • podpora statistik jako je průměr
  a rozdíl průměrů, ANOVA, regrese
  a další

Reference

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study