Zpět

IBM SPSS SamplePower

Určete jednoduše správnou velikost výběrového souboru

Potřebujete zjistit správný rozsah výběrového souboru?
Chcete otestovat sílu a přesnost zadání?
Hledáte nástroj pro zpřesnění výzkumů?

Použitím programu IBM SPSS SamplePower získáte správný rozsah výběrového souboru pro Vámi zadanou přesnost závěrů v mnoha různých analytických situacích. S pomocí SamplePower získáte správný poměr mezi úrovní spolehlivosti, silou statistických testů, hodnotou efektu a velikostí souboru.

IBM SPSS SamplePower nabízí:

 • nalezne požadovanou velikost výběrového souboru pomocí jednoho kliknutí
 • zpracuje běžné statistické situace: průměry a rozdíly mezi nimi, procenta a jejich rozdíly, korelace, analýzu rozptylu, analýzu kovariance, regresní analýzu apod.
 • poskytuje necentrální T, F a ch-í kvadrát distribuce nestandardních situací
 • průběžné přehledy poskytující výroky o síle nebo přesnosti podle zadání
 • umožňuje vkládat své výsledky do Wordu pomocí Ctrl+ C / Ctrl + V
 • zobrazuje tabulky síly a přesnosti pro různou velikost souborů
 • grafy zobrazující sílu pro rozdílnou velikost, velikost efektů a úrovní rizika alfa

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • rychlé provedení „what if“ analýz za účelem zjištění velikosti výběru pro různé marketingové situace
 • snadné nalezení optimální velikosti výběru

Státní správa

 • snadné nalezení optimální velikosti výběru
 • nastavení velikosti skoku při změně počtu případů u minima, maxima a rozdílu
 • tvorba textových reportů z různých scénářů a ze seznamů uložených výpočtů

Akademická sféra

 • snadné nalezení optimální velikosti výběru
 • podpora statistik jako je průměr a rozdíl průměrů, ANOVA, regrese a další

Reference

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study