Zpět

IBM SPSS AMOS

Uživatelsky komfortní modelování kauzálních vztahů

Rádi byste ověřili své hypotézy o vztazích v datech nebo odhalili skryté vztahy?
Hledáte nástroj na kauzální modelování pomocí metodologie SEM?
Potřebujete provést konfirmační analýzu?

Využijte metodu maximální věrohodnosti, různé modifikace metody nejmenších čtverců, bootstrap či bayesovské odhady. To vše s pomocnými postupy jako jsou testy významnosti parametrů a jejich rozdílů, modifikační indexy nebo automatické vyhodnocení množiny modelů.

IBM SPSS AMOS nabízí:

 • grafické uživatelské prostředí,
 • specifikaci modelů pomocí strukturního grafu, tabulky nebo programového kódu,
 • výsledky v podobě strukturního grafu a tabulky,
 • širokou paletu nastavení a možností.

 

Příklady užití v praxi

Komerční sféra

 • modely spokojenosti či loajality zákazníků
 • rozhodování zákazníků při výběru produktu
 • analýzy nákupního chování

Státní správa

 • modely rozhodování lékařů o předepisovaných lécích
 • výzkumy postojů obyvatel k určitým otázkám
 • modely volebního chování

Akademická sféra

 • důsledky vzdělávacích programů na efektivitu výuky
 • řešení vědeckých grantů např. v psychologii
 • výuka konfirmační analýzy

Reference

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektivní směřování marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study