Zpět

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Sdílení, automatizace, realtime skóring

Hledáte nástroj pro sdílení analytických zdrojů a výstupů mezi analytiky i celými týmy?
Potřebujete automatizovat provádění analytických procesů?
Chcete skórovat v reálném čase z prostředí Vaší nativní aplikace?

IBM SPSS Collaboration & Deployment Services je efektivní platforma pro sdílení a automatizaci zpracování analytických aktiv. Umožňuje přístup různým uživatelům na různých úrovních. Jednoduše lze propojit například s existující doménou a využít ji pro autentizaci uživatelů. Spojením této platformy a výkonných aplikačních serverů vzniká nástroj pro automatizaci a řízení produkčních úloh. Evidují se změny uložených objektů, eviduje se historie spouštění automatizovaných úloh. Posílají se emailové notifikace o změnách uloženého obsahu a výsledcích zpracování.

Platforma primárně slouží jako úložiště analytických aktiv, tzv. repository. Všechna další využití se odvíjí od této funkce. Na rozdíl od klasických souborových úložišť a úložišť dokumentů, se jedná o aktivní analytické úložiště, které ve spojení s výkonnými aplikačními servery zajistí automatizaci úloh a realtime skórování.

Obchodní přínosy

 • Přehledná práce analytiků na společných projektech
 • Uložení, správa a ochrana analytických aktiv na jednom místě
 • Auditovatelnost změn a zásahů
 • Možnost Offline nebo Real Time Scoringu
 • Integrace prediktivních analýz do obchodních procesů

Vybrané funkcionality

 • souborové úložiště analytických aktiv, tzv. repository,
 • zabezpečení a administrace přístupu uživatelů,
 • verzování a tzv. štítkování verzí (label),
 • přiřazení tzv. topics a klíčových slov pro lepší vyhledávání,
 • uspořádání analytických aktiv ve virtuálních uložištích,
 • podpora grafických formátů a dokumentů klasických formátů,
 • podpora klastrování aplikačních serverů, virtualizace, single sign-on přihlašování,
 • integrace systémů zasílajících a přijímajících zprávy (messaging) nebo šifrování přenášených dat pro splnění přísných bezpečnostních požadavků některých organizací,
 • automatizované spouštění úloh ve zvoleném čase,
 • Real Time Scoring,
 • integrace do externích procesů pomocí programovatelného API rozhraní.

Pro přístup k uloženým objektům slouží tenký webový klient a administrátorská aplikace Deployment Manager. Pro uložení a načtení obsahu lze použít i analytické nástroje IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler. Úložiště slouží rovněž pro uložení výstupů automatizovaných analytických úloh. Typicky se zde ukládají některé výstupní tabulky a grafy nebo celé výstupní soubory. Technicky je úložiště realizováno pomocí vybraného databázového serveru. Pro jeho zálohování, případnou obnovu, se pak používají nativní databázové prostředky.

Software je založen na sofistikovaných technologiích aplikačních a databázových serverů. Může být implementován nad různými aplikačními servery jako IBM WebSphere, jBoss, Oracle WebLogic a širokým spektrem databázových serverů. Prostředí může být integrováno do existující domény organizace a využívat používané bezpečnostní standardy.

Funkce Real Time Scoring

Funkce Real Time Scoring poskytuje analytické výsledky tak, jak se objevují interakce zákazníků. Na základě nově získaných informací o chování zákazníků nebo výsledků marketingových kampaní je potřeba stávající modely přehodnotit. Můžete připravit scénáře, podle kterých budou modely opakovaně vyhodnocovány a evaluovány vždy, když je to nutné.

Tato funkcionalita například zabezpečí, že pracovník call centra dostane aktuální informaci o nejvhodnější nabídce pro daného zákazníka přesně ve chvíli, kdy jej má na lince. Zabezpečuje také, že se zákazníkům na internetových stránkách zobrazuje vždy jen relevantní nabídka podle toho, jaké zboží si dali do nákupního košíku nebo jaké zboží si prohlížejí.

Komu je software určen

Velkým organizacím, do analytických nebo IT oddělení, kde se podle potřeby a charakteru prostředí využije některá jeho funkcionalita. Hodí se všude tam, kde je třeba mít přehled o realizaci a výsledku zpracování analytických a IT procesů a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro potřeby auditu.

Reference

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study