Cloudová řešení softwaru IBM (SaaS)

Rychlé a bezproblémové nasazení softwaru bez dalších nákladů

Brání Vám v rozvoji zastaralá infrastruktura v organizaci?
Je pro Vás výhodnější platit měsíční poplatky za služby než investovat větší objem peněz jednorázově?
Využíváte software nepravidelně a není pro Vás efektivní udržovat permanentní řešení?

Obchodní přínosy 

Pokud organizace nechce nebo nemůže uvolnit jednorázový objem finančních prostředků, nemá kapacity, čas na implementaci nebo si prostě chce řešení vyzkoušet bez dalších rizik, je vhodnou cestou  SaaS (Software as a service).

Toto řešení umožňuje:

 • využívat špičkový software bez nutnosti investic do hardwaru, infrastruktury nebo lidských zdrojů
 • platit využívání softwaru formou měsíčních plateb
 • zkrátit dobu nasazení jakéhokoli řešení na minimum
 • využívat a platit software podle aktuální potřeby
 • vybrat si optimální výkonovou konfiguraci podle náročnosti úlohy a objemu zpracovávaných dat

Služby SaaS obsahují nabídku těchto softwarů:

 • IBM SPSS Statistics Base

Po vyplnění e-mailu můžete cloudové řešení IBM SPSS Statistics Base používat až 30 dní zdarma.

 • IBM SPSS Modeler Gold (IBM SPSS Modeler Premium client, IBM SPSS Modeler Premium server, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Base, IBM Analytical Decision Management)

 

 • IBM SPSS Modeler Professional

Po vyplnění e-mailu můžete cloudové řešení IBM SPSS Modeler Professional používat až 30 dní zdarma.

IBM SPSS Modeler Professional
 • IBM Watson Content Analytics

Technické detaily:

 • Software pracující přes tenkého klienta je dostupný přes webový prohlížeč.
 • Software pracující přes tlustého klienta je instalován na klientský počítač, jejich výpočty jsou ale delegovány do cloudové části.

HW a SW požadavky:

 • připojení k internetu
 • další požadavky závisí na případné instalaci klientských aplikací

Příklady využití v praxi:

Organizace má velké množství nestrukturovaných dat – textů, které potřebuje zanalyzovat a výsledky připojit k hodnocení poboček, operátorů nebo práci celé organizace. Jedná se o jednorázovou úlohu, na jejíž splnění není dostatek kapacit uvnitř organizace a její splnění vyžaduje specializovaný software. - Organizace by ráda získala od zákazníků zpětnou vazbu týkající se nákupů a využívání služeb. Řešením je adresné dotazníkové šetření, které je zákazníkům přístupné přes webový prohlížeč. Software pro sběr dat je umístěn v cloudu, což nezatěžuje technickou infrastrukturu organizace a navíc je zabezpečena nepřetržitá dostupnost.

Organizace provádí zpracování velkého objemu dat. V rámci expanze a rozvoje dalších služeb se rozhodne zabývat analýzou a tvorbou prediktivních úloh. První testovací fáze bude po určitém čase vyhodnocena a bude rozhodnuto, jestli se této oblasti bude plně věnovat. Cloud je vhodný, protože kromě softwaru je poskytován i velmi výkonný hardware a je možné nárazově zpracovávat velké množství dat.