Technická podpora

Co zahrnuje technická podpora

Hlavním úkolem technické podpory je pomoci uživateli, aby software zakoupený od společnosti ACREA odpovídal specifikované funkcionalitě dle smluvních ujednání. Podpora je poskytována zdarma uživatelům s platnou maintenance v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.

Zadání dotazu

Technickou podporu ACREA můžete kontaktovat:

Konzultanti technické podpory reagují na dotazy uživatelů do čtyř pracovních hodin od podání dotazu. Další vývoj případu se odvíjí od jeho povahy, cílem je poskytnout řešení co nejrychleji.

Technická podpora zahrnuje následující činnosti:

Instalační asistence
 • asistence při instalaci a autorizaci softwaru prostřednictvím telefonu nebo emailu
 • řešení systémových problémů bránících úspěšné instalaci
 • objasnění systémových požadavků
Interpretace chybových hlášení
 • vysvětlení chybových hlášení
 • návrh opravných akcí
Kontakt s vývojovým oddělením IBM při podezření z defektu
 • určení oblastí a rozsahu možných chyb softwaru
 • objasnění kroků vedoucích k replikaci problému
 • předání replikovatelné chyby softwaru vývojovému oddělení IBM
 • navržení náhradního postupu, je-li možný
 • spolupráce s vývojovým oddělením IBM na odstranění chyby v opravném balíčku nebo v nové verzi softwaru
Pomoc při otázkách „jak se to dělá?“
 • zodpovězení obecných otázek na použití softwaru
 • objasnění nedostatečně zdokumentovaných rysů programu
 • pomoc při načtení dat
Před kontaktováním technické podpory si připravte:
 • název softwaru, kde se chyba vyskytuje,
 • ID zákazníka, které Vám bylo zasláno spolu s autorizačním číslem,
 • autorizační číslo (pokud je vyžadováno),
 • verzi softwaru, ideálně včetně instalovaných fixpacků (zjistíte nejčastěji v menu Help/About),
 • verzi operačního systému, ideálně včetně toho, zda se jedná o 32bit nebo 64bit OS (zjistíte často prostřednictvím vlastností/Properties daného počítače),
 • chybová hlášení, generuje-li program nějaká,
 • popis situace, kdy se vyskytují chybová hlášení (např. při spuštění konkrétní procedury nebo provedení nějaké operace).

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba udat název společnosti a Vaši pracovní pozici ve společnosti.

Čím více informací ohledně technického problému je k dispozici, tím rychlejší je nalezení jeho řešení.

Konzultanti technické podpory NEposkytují:

 • instalační asistenci u zákazníka,
 • řešení problémů operačních systémů a programů třetích stran,
 • výuku softwaru, statistiky a data miningu ani interpretaci výsledků,
 • rady při řešení obchodních otázek.

Výše uvedené činnosti nejsou v rámci technické podpory poskytovány uživatelům zdarma. Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte nás prosím na tel. čísle +420 234 721 400 či emailem na info@acrea.cz.

Kontakty na manažery podpory

V případě, že nejste spokojeni s poskytnutou technickou podporou, kontaktujte manažera technické podpory Libora Šlika (Česká republika), resp. Milana Machalce (Slovenská republika). Manažer technické podpory je povinen reagovat na Vaši stížnost do dvou pracovních hodin a celou situaci s Vámi intenzivně řešit.

Kontakt pro ČR:

Libor Šlik, +420 234 721 412; lslik@acrea.cz

Kontakt pro SR:

Milan Machalec, +421 948 347 299; mmachalec@acreasr.sk