fbpx

Řízení kreditního rizika

Víte, čím se vyznačují problematické úvěry? 
Chcete minimalizovat ztráty způsobené nespolehlivými dlužníky? 
Potřebujete optimálně alokovat rezervy na pokrytí ztrát způsobených nesplácenými úvěry?

Rádi vám se vším pomůžeme

Půjčování finančních prostředků je spjato s mnoha riziky, mezi nimiž riziko selhání dlužníka hraje klíčovou roli. Pro úspěšné řízení organizace nabízející úvěry je třeba optimalizovat ztráty spojené s nespolehlivými dlužníky.

Snížit dopady kreditního rizika můžeme buď zavedením účinného schvalovacího procesu, který zamezí realizaci úvěrů s vysokou pravděpodobností selhání, nebo včasnou alokací rezerv určených na pokrytí ztrát plynoucích z rizikových úvěrů.

Abychom snížili dopady kreditního rizika, je třeba analyzovat příčiny selhávání úvěrů a odhadnout jednak pravděpodobnost selhání a jednak výši ztráty plynoucí ze selhání. Oba odhady je možno provádět pomocí dataminingových klasifikátorů a regresních modelů nazývaných skórovací karty.

Co vám to přinese?

Vytvoříme aplikační skórovací kartu, která poskytuje odhad pravděpodobnosti selhání.

Vytvoříme behaviorální skórovací kartu, která slouží k alokaci potřebných rezerv na pokrytí ztrát z úvěrů.

Získáte přehled žádostí o úvěr rozdělených do skupin podle rizikovosti - a to i v reálném čase.

Můžete zavést různé schvalovací procesy pro jednotlivé rizikové skupiny.

Vaši zákazníci budou spokojenější, protože nerizikovým skupinám můžete úvěr schválit ihned.

Zlepšíte loajalitu svých klientů.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.