Zpět

Test shody četnosti

Dialog

Zpracovávaný objekt

Tabulka četností vytvořená procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript slouží k testování hypotéz o shodě četností mezi zvolenými dvojicemi kategorií ve vybrané tabulce četností. Pokud uživatel vybere více dvojic kategorií k testování, jsou testy prováděny nezávisle. Skript implementuje asymptotický test, kde součet absolutních četností pro zvolený pár kategorií by měl být alespoň 30.

Zadání testovaných párů kategorií provádí uživatel pomocí dialogu, který se zobrazí po načtení četnostní tabulky skriptem. Dvojice kategorií uživatel vybírá v horní části dialogu. Po přesunutí dvojice do seznamu hypotéz tlačítkem Přidat lze vybrat další dvojici k otestování. Dvojice kategorií určené k testování je možno ze seznamu hypotéz i odebrat pomocí tlačítka Odstranit.

Výstupem skriptu je nová pivotní tabulka s výsledky testů. Tabulka zobrazuje rozdíly a podíly četností mezi zvolenými dvojicemi kategorií, testovou statistiku a dosaženou hladinu významnosti.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
GUS

Úspěšná optimalizace skladového hospodářství a predikce poptávky

Podrobná case study