Zpět

Test dobré shody

Zpracovávaný objekt

Pivotní tabulka vytvořená procedurou Analyze → Nonparametric Test → Chi-square(verze 17), resp. Analyze → Nonparametric Test → Legacy Dialogs → Chi-square(verze 18 a vyšší).

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript upraví tabulku s rezidui tak, že sloupec s rezidui nahradí znaménkovým schématem, které opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti (použité hladiny významnosti jsou 5 %, 1 % a 0,1 %).

Skript z reziduí odvodí adjustovaná rezidua a na jejich základě zobrazí znaménkové schéma, tj. všechna adjustovaná rezidua z,

  • kde abs(z) >= 3.29 nahradí +++ resp. ---,
  • kde 3.29 > abs(z) >= 2.58 nahradí ++ resp. –,
  • kde 2.58 > abs(z) >= 1.96 nahradí + resp. -,
  • kde abs(z) < 1.96 nahradí o.

Typ znaménka reprezentuje směr odchylky.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Equa bank

Tvorba skórovacích modelů v aplikačním procesu úvěrování

Podrobná case study
Mindshare

Efektivní marketing se společností Mindshare

Podrobná case study