Zpět

Překladový skript

Dialog

Předpoklady použití

  • instalace dialogu a příslušných souborů (viz níže),
  • příprava překladového slovníku (aktuálně zahrnuje překlad pouze některých tabulek vytvořených procedurou Crosstabs (základní kontingenční tabulka a tabulka s výsledky chí-kvadrát testů) a slouží jako ukázka na přípravu specifického slovníku podle potřeb uživatele, více informací o přípravě slovníku lze nalézt po stažení skriptu v materiálu Příprava slovníku),
  • existence výstupních tabulek, pro které je k dispozici překladový slovník.

Ovládání a funkce skriptu

Software IBM SPSS Statistics je dodáván v mnoha jazycích, přesto vyvstává potřeba překladu výstupu do jazyků, které nejsou standardně poskytovány. Proto byl vytvořen překladový skript. Poskytuje programový kód, který načte definice překladů ze souborů a podle této definice nahrazuje texty ve výstupních tabulkách, nadpisech a popisech v postranním navigačním panelu. Skript využívá programovací jazyk Python, ale nevyžaduje již další programování.

Pomocí překladového skriptu lze překládat popisy uvedené ve výstupních tabulkách v řádcích, sloupcích a ve vrstvách, dále texty nadpisů a poznámek a také názvy v postranním navigačním panelu a prosté textové výstupy. Nejde však překládat texty uvedené v grafech, stromech a dalších výstupových objektech.

Texty, které přesně odpovídají textům uvedených v překladovém slovníku, jsou přeloženy jednoduchým nahrazením. Pokud text obsahuje parametr, který se mění, může být přeložen pomocí speciálních regulárních výrazů, které nahrazují daný parametr v překládaném výrazu. Překladové slovníky mohou být v jakémkoliv jazyce.

Překladový skript nabízí dvě možnosti uskutečnění překladu. První je nastavení souboru translator.py jako autoskriptu - výstupy se budou překládat okamžitě po vytvoření. Autoskript se automaticky spouští při vytváření všech výstupů nebo jej lze asociovat pouze s určitým typem tabulky.

Druhou variantou je použití syntaxového příkazu SPSSINC TRANSLATE OUTPUT, který je poskytován spolu s překladovým skriptem. Použitím tohoto příkazu jsou přeloženy všechny výstupové objekty specifikované v daném příkazu mimo zmíněných výše (grafů, stromů atd.). Skript nebere ohled na to, zda je již objekt přeložen a pokusí se o překlad znovu.

Obě varianty používají stejný skript a překladové slovníky, liší se pouze způsobem volání. Použití ve formě autoskriptu se projeví ve zpomalení zobrazení výstupních objektů. Tímto problémem netrpí volání pomocí syntaxe, na druhou stranu výstupy jsou zobrazeny v původním jazyce, dokud nejsou přeloženy.

Podrobnější informace o definici překladu a souborů pro překladové slovníky lze nalézt po stažení skriptu v dokumentu Technická příručka.

Návod instalace

Skript je dodáván formou několika souborů zahrnujících:

  • uživatelský dialog,
  • překladový skript,
  • slovník pro překladový skript.

Instalace se provádí ve dvou krocích:

  1. instalace Python Essentials, které jsou k dispozici na stránkách SPSS Developer Central (www.ibm.com/spss/devcentral, od verze IBM SPSS Statistics 22 jsou součástí instalace),
  2. po stažení skriptu je třeba zkopírovat všechny soubory z adresáře extensions do složky extensions, která je umístěna v instalační složce IBM SPSS Statistics (defaultně C: \ Program Files \ IBM \ SPSS \ Statistics \ 24 \ extensions),
  3. instalace uživatelského dialogu pomocí nabídky Extensions - Utilities - Custom Dialog Builder (Compatibility mode) ... (verze 24),
  4. zavření a znovuotevření IBM SPSS Statistics - dialog procedury se objeví v nabídce Custom - Překlad tabulek.

Skript je také možné používat jako autoskript: v menu Edit - Options, na záložce Scripts se uvede cesta k souboru translator.py. V tomto případě se bude skript spouštět automaticky již při vytváření tabulek.

Reference

SC&C

Využití IBM SPSS Statistics ve výzkumné agentuře

Podrobná case study
Mindshare

Efektivní marketing se společností Mindshare

Podrobná case study