Zpět

Porovnání četnosti s nominální hodnotou

Dialog

Zpracovávaný objekt

Tabulka četností vytvořená procedurou Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Předpoklady použití

  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí být jedinou označenou tabulkou ve výstupním okně (jednoduchý rámeček spolu s červenou šipkou vlevo).

Ovládání a funkce skriptu

Skript zobrazí výsledky testu shody vybrané relativní četnosti se zadanou nominální hodnotou. Výsledná tabulka obsahuje rekapitulaci naměřené a zadané četnosti, jejich rozdíl, testovou statistiku a její signifikanci. Signifikanci navíc doplňuje znaménkové schéma:

  • je-li signifikance větší než 0,05 zobrazí se nula,
  • při signifikanci od 0,05 do 0,01 se zobrazí jedno znaménko,
  • při signifikanci od 0,01 do 0,001 dvě znaménka,
  • je-li signifikance nižší než 0,001 zobrazí se znaménka tři.

Typ znaménka je shodný se znaménkem rozdílu relativních četností.

Skript uživatel ovládá z úvodního dialogu, který se zobrazí při spuštění skriptu. Zde je možno vybrat testovanou kategorii a zadat očekávanou relativní četnost z intervalu <0;1>.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Garep

Využití IBM SPSS v regionálním rozvoji

Podrobná case study
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňové správě Slovenské republiky

Podrobná case study