Zpět

Párový t-test

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více tabulek Paired Samples Test vytvořených procedurou Analyze → Compare Means → Paired Samples T Test.

Předpoklady použití

Tabulka/y nesmí být před použitím skriptu upravována/y.

Ovládání a funkce skriptu

Skript upraví tabulku obsahující výsledky párového T-testu dle zadání uživatele provedeného v úvodním dialogu, který nabízí následující možnosti.

 • Výběr tabulek
  Zpracovat lze více označených tabulek nebo veškeré tabulky typu Paired Samples Test.
 • Zobrazit
  Upravená tabulka může obsahovat znaménkové schéma založené na srovnání signifikance s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znaménka odpovídají znaménku průměru rozdílu. Předchází-li zpracovávané tabulce tabulka Paired Samples Correlations, lze přenést informaci o hodnotě korelace a její významnosti do tabulky Paired Samples Test.
 • Setřídit
  Řádky tabulky lze seřadit dle signifikace nebo dle průměrů rozdílů, a to vzestupně nebo sestupně.
 • Možnosti
  Popis v tabulce lze přeložit do češtiny. Řádky tabulky je možné také obarvit dle dosažené hladiny významnosti. Dále lze hodnoty v tabulce zobrazit bez vědecké notace.

Průběh zpracování se zobrazuje v dolní části dialogu.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Volkswagen Slovakia

Řízení lidských zdrojů na základě kvalitních informací ve VW Slovakia

Podrobná case study
Datamar

Využití softwaru IBM SPSS ve výzkumné agentuře Datamar

Podrobná case study