Zpět

Párový t-test

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více tabulek Paired Samples Test vytvořených procedurou Analyze → Compare Means → Paired Samples T Test.

Předpoklady použití

Tabulka/y nesmí být před použitím skriptu upravována/y.

Ovládání a funkce skriptu

Skript upraví tabulku obsahující výsledky párového T-testu dle zadání uživatele provedeného v úvodním dialogu, který nabízí následující možnosti.

 • Výběr tabulek
  Zpracovat lze více označených tabulek nebo veškeré tabulky typu Paired Samples Test.
 • Zobrazit
  Upravená tabulka může obsahovat znaménkové schéma založené na srovnání signifikance s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znaménka odpovídají znaménku průměru rozdílu. Předchází-li zpracovávané tabulce tabulka Paired Samples Correlations, lze přenést informaci o hodnotě korelace a její významnosti do tabulky Paired Samples Test.
 • Setřídit
  Řádky tabulky lze seřadit dle signifikace nebo dle průměrů rozdílů, a to vzestupně nebo sestupně.
 • Možnosti
  Popis v tabulce lze přeložit do češtiny. Řádky tabulky je možné také obarvit dle dosažené hladiny významnosti. Dále lze hodnoty v tabulce zobrazit bez vědecké notace.

Průběh zpracování se zobrazuje v dolní části dialogu.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study
Datamar

Využití softwaru IBM SPSS ve výzkumné agentuře Datamar

Podrobná case study